Sti

Et stærkere retligt samarbejde til gavn for europæere og virksomheder - 14/12/2010

Kort over Europa med menneskemængder i baggrunden © EU

Nye tiltag vil gøre grænseoverskridende retstvister billigere og nemmere for virksomheder og mindske den administrative byrde for personer, der bor, arbejder eller rejser i andre EU-lande.

Kommissionen vil gøre livet lettere for borgere, der arbejder, rejser eller bosætter sig i et andet EU-land, og har iværksat en rundspørge English om, hvordan den nuværende situation kan forbedres.

Én mulighed er at indføre EU-formularer for de mest gængse civilstandsdokumenter som f.eks. dåbsattester. En anden er at sikre, at sådanne formularer anerkendes automatisk i alle EU-lande. Sådan en forandring ville ikke påvirke de enkelte landes retssystemer.

De administrative systemer er forskellige i de 27 EU-lande. Det vil sige, at offentlige dokumenter (såsom kontrakter eller skøder) og civilstandsdokumenter (bl.a. dåbs- og vielsesattester) ikke altid anerkendes uden for det land, de er udstedt i.

Det medfører en ofte besværlig procedure for de 12 millioner mennesker, der bor i et andet EU-land end deres eget. Og hvis der stilles krav om oversættelse eller yderligere dokumentation, kan det være dyrt at få dokumenter anerkendt. En nylig undersøgelse Englishfrançais viste opbakning til forandring - 73 % af de adspurgte mente, at der bør tages skridt til at forbedre offentlige dokumenters cirkulation mellem EU-lande.

Høringen er åben indtil den 30. april, og der vil blive taget hensyn til bemærkningerne, når der udarbejdes forslag til nye love i 2013.

Der er også fordele for virksomhederne. Et nyt forslag vil nedbringe sagsomkostningerne for virksomheder, der vil have en retsafgørelse anerkendt i et andet EU-land.

Hvis f.eks. en svensk virksomhed sagsøger en tysk virksomhed for for sen betaling, giver EU-retten allerede mulighed for, at afgørelsen truffet i ét land kan anerkendes og fuldbyrdes fuldt ud i et andet land. Men hvis retten giver den svenske virksomhed medhold, skal virksomheden stadig betale op til 3 000 euro i retsomkostninger for at få afgørelsen anerkendt i begge lande. Denne ekstraudgift er en stor byrde.

Europa-Kommissionen arbejder nu for at afskaffe dette krav, der koster virksomhederne omkring 48 millioner euro hvert år. De nye regler vil også give de europæiske forbrugere øget beskyttelse, når de er involveret i tvister med parter fra lande uden for EU.

Høring om anerkendelse af dokumenter English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links