Navigacijska pot

Kako zaščititi vlagatelje? - 08/12/2010

Zaslon s cenami delnic in roka s kemičnim svinčnikom © iStock/archives

Začenja se javno posvetovanje o direktivi o trgih finančnih instrumentov in sankcijah v finančnem sektorju.

Svetovna gospodarska kriza je prisilila EU v hitro ukrepanje, da bi odpravila nepravilnosti na trgu finančnih storitev in ga utrdila.

EU želi preprečiti, da bi se podobne razmere ponovile, zato si z nameravanimi reformami prizadeva doseči večjo preglednost poslov v finančnih ustanovah, učinkovitejši nadzor nad njimi in boljše varstvo vlagateljev.

Evropska komisija pripravlja zdaj drugi sveženj reform DeutschEnglishfrançais in začenja javno posvetovanje o dveh ključnih predlogih.

Direktiva o trgih finančnih instrumentov

Direktiva o trgih finančnih instrumentov DeutschEnglishfrançais velja tri leta in je izčrpna podlaga za regulacijo investicijskih družb. Okrepila je pravila za varstvo vlagateljev, borznim hišam in investicijskim družbam pa je omogočila lažje poslovanje na enotnem trgu EU.

Namen direktive je povečati konkurenčnost trga vrednostnih papirjev in posledično izboljšati in poceniti storitve za vlagatelje. Evropska komisija predlaga spremembo pravil, da bi zajela tudi novejše dogajanje na trgu, ki ga sprožajo nove tehnologije in finančni proizvodi. Trden regulativni okvir naj bi zapolnil morebitne pravne vrzeli.

S posvetovanjem DeutschEnglishfrançais želi zbrati mnenja o tem, kako posodobiti pravila, da bodo zajela vse investicijske storitve in posle, okrepila nadzor in zaščitila vlagatelje.

Mnenja bo upoštevala pri pripravi predloga, ki ga bo predstavila maja 2011.

Sankcije v finančnem sektorju

Drugo posvetovanje je namenjeno predlogom glede najnižjih predpisanih kazni za finančne ustanove, ki prekršijo pravila.

V državah EU namreč zdaj veljajo različne kazni in postopki pregona. Kriza je opozorila na nevarnost neenotnih pravil, saj finančne družbe selijo svoj sedež v države, kjer so kazni milejše.

Evropska komisija predlaga skupne standarde za kazni, globe in postopek pregona, ki bi veljali v vsej EU. S skupnimi pravili se bo izboljšalo delovanje enotnega trga, kršitelji finančnih predpisov EU pa bodo deležni učinkovitih sankcij v vseh državah EU.

Evropska komisija bo na podlagi zbranih mnenj iz posvetovanja DeutschEnglishfrançais drugo leto pripravila morebitne predloge.

Več o reformi finančnih storitev DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave