Navigačný riadok

Ochrana investorov - prispejte vašimi návrhmi - 08/12/2010

Ruka s perom pred obrazovkou počítača s údajmi o cenách akcií © iStock/archives

Verejné konzultácie týkajúce sa smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) a sankcií v oblasti finančných služieb.

Celosvetová hospodárska kríza prinútila EÚ urýchlene prijať opatrenia na odstránenie zlyhaní, ktoré sa vyskytli na trhu s finančnými službami, a zabezpečiť jeho stabilitu

Účelom reforiem je zabrániť opakovaniu podobných situácií požadovaním väčšej otvorenosti podnikania finančných spoločností. Budú musieť predkladať viac údajov o svojej podnikateľskej činnosti. Reformy umožnia účinnejší dohľad zo strany štátnych orgánov a zabezpečia vyššiu ochranu spotrebiteľov.

V súčasnosti sa Únia usiluje uplatniť druhú vlnu reforiem DeutschEnglishfrançais. Momentálne prebiehajú konzultácie o dvoch kľúčových návrhoch.

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi

MiFID DeutschEnglishfrançais predstavuje komplexný rámec pre reguláciu investičných spoločností. Vďaka nej sa za tri roky jej platnosti posilnili pravidlá ochrany investorov a súčasne sa uľahčili podmienky podnikania pre burzy cenných papierov a investičné spoločnosti v rámci jednotného trhu EÚ.

Za všetkým stojí snaha zlepšiť konkurenčné prostredie na akciových trhoch, čo môže prispieť k zlepšeniu a zlacneniu služieb pre investorov. Komisia navrhuje preskúmanie pravidiel s cieľom reagovať na najnovšie zmeny na trhu, za ktorými stoja nové technológie a finančné produkty. Mal by sa tak vytvoriť spoľahlivý regulačný rámec, ktorý by sa nemal dať obísť.

Konzultáciou o smernici MiFID DeutschEnglishfrançais sa zisťuje, ako by sa mali aktualizovať právne prepisy tak, aby pokrývali všetky finančné služby a činnosti, a aby sa posilnil dohľad a ochrana investorov.

Závery konzultácie budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie návrhu Komisie, ktorého predloženie sa očakáva v máji 2011.

Sankcie v oblasti finančných služieb

Druhá konzultácia sa zameriava na získanie návrhov týkajúcich sa nových opatrení EÚ, ktorými sa ustanovujú minimálne normy pre sankcie za porušenie pravidiel spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti finančných služieb.

V súčasnosti sa voči previnilcom uplatňujú v štátoch EÚ rôzne postihy a normy presadzovania práva. Kríza takisto odhalila nedostatok jednoty pri uplatňovaní pravidiel v rámci EÚ, čo povzbudzuje zakladanie spoločností v štátoch, kde sú postihy najmiernejšie.

Komisia navrhuje v rámci EÚ prijať spoločné normy pre sankcie, pokuty a presadzovanie práva. Spoločné pravidlá posilnia fungovanie jednotného trhu a zabezpečia účinné postihy porušení finančnej legislatívy EÚ bez ohľadu na to, kde k porušeniu dôjde.

Názory získané v rámci tejto konzultácie DeutschEnglishfrançais pomôžu Komisii pri príprave konečného znenia návrhov, ktoré by mala predložiť na budúci rok.

Viac informácií o reforme finančných služieb DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy