Ścieżka nawigacji

Ochrona inwestorów - podziel się swoją opinią - 08/12/2010

Ekran komputera z cenami akcji i ręka trzymająca długopis © iStock/archiwum

Konsultacje społeczne dotyczące dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz sankcji w sektorze usług finansowych.

Światowy kryzys gospodarczy popchnął UE do szybkich działań, których celem jest zaradzenie niedociągnięciom na rynku usług finansowych i zabezpieczenie jego stabilności.

Przygotowane przez UE reformy mają zapobiec wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości dzięki nałożeniu na firmy w sektorze finansowym wymogu większej otwartości w kwestii sposobu prowadzenia działalności. Przewidują one skuteczniejszy nadzór regulacyjny oraz ochronę konsumentów.

Obecnie Unia pracuje nad wdrożeniem drugiej fali reform DeutschEnglishfrançais. Trwają też konsultacje społeczne w sprawie dwóch najważniejszych propozycji.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) DeutschEnglishfrançais to kompleksowe ramy prawne dla regulacji dotyczących firm inwestycyjnych. Obowiązująca od trzech lat dyrektywa zaostrzyła przepisy dotyczące ochrony inwestorów, a jednocześnie ułatwiła giełdom papierów wartościowych i firmom inwestycyjnym prowadzenie działalności na wspólnym rynku UE.

Jej celem jest podniesienie konkurencyjności rynku papierów wartościowych, co powinno skutkować lepszymi i tańszymi usługami dla inwestorów. Komisja proponuje teraz dokonanie przeglądu przepisów dyrektywy, po to by uwzględnić zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie na rynku wskutek wprowadzenia nowych technologii i produktów finansowych. Powinno to w przyszłości zagwarantować solidne ramy prawne i pozwolić uniknąć ryzyka luk prawnych.

Konsultacje w sprawie dyrektywy MiFID DeutschEnglishfrançais mają odpowiedzieć na pytanie, jak należy zaktualizować przepisy, aby objąć nimi wszystkie usługi inwestycyjne i wszelką działalność tego typu, wzmocnić nadzór nad sektorem i zapewnić ochronę inwestorom.

Komisja weźmie pod uwagę wyniki konsultacji, przygotowując projekt nowych przepisów, który zostanie przedstawiony w maju 2011 r.

Sankcje w sektorze usług finansowych

Drugie konsultacje poświęcone są natomiast kwestii nowych przepisów UE, które wprowadzałyby wymogi minimalne dotyczące sankcji przeciwko tym firmom sektora usług finansowych, które łamią przepisy.

Normy i kary za naruszanie przepisów są obecnie różne w poszczególnych państwach członkowskich. Podczas kryzysu stało się jasne, że przepisy nie są stosowane w taki sam sposób w całej UE, co skłania firmy do zakładania swojej siedziby w kraju, w którym w razie naruszenia przepisów grożą im najłagodniejsze kary.

Komisja proponuje wprowadzenie wspólnych norm w zakresie kar, w tym również pieniężnych, i sposobów egzekwowania prawa w całej UE. Wspólne przepisy usprawnią funkcjonowanie jednolitego rynku i sprawią, że każde naruszenie przepisów UE dotyczących sektora finansowego będzie skutecznie karane bez względu na to, w którym kraju do niego doszło.

Uwagi przesłane w ramach konsultacji DeutschEnglishfrançais pomogą Komisji sformułować nowe wnioski ustawodawcze, które zostaną przedstawione w przyszłym roku.

Więcej informacji na temat reformy usług finansowych DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki