Kruimelpad

Bescherming van de belegger: graag uw mening - 08/12/2010

Hand die met een pen naar beurscijfers op een computerscherm wijst. © iStock/archives

Openbare raadplegingen over de markten voor financiële instrumenten en sancties tegen financiële dienstverleners.

De wereldwijde economische crisis heeft de EU ertoe aangezet dringende maatregelen te nemen om de financiële-dienstenmarkt te verbeteren en stabieler te maken.

De hervormingen vergroten de transparantie en moeten ervoor zorgen dat dit soort situaties zich niet meer kan herhalen. Zij verbeteren het toezicht en beschermen de consument.

Er wordt nu hard gewerkt aan de uitvoering van een tweede reeks hervormingen DeutschEnglishfrançais. Over twee belangrijke voorstellen vindt een openbare raadpleging plaats.

Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID)

MiFID DeutschEnglishfrançais is een regelgevingskader voor beleggingsondernemingen. Zij is al drie jaar van kracht en bevat regels die de belegger beter beschermen en het voor de beurzen en beleggingsondernemingen makkelijk maken om op de Europese interne markt zaken te doen.

MiFID is bedoeld om de effectenmarkt concurrerender te maken, wat betere en goedkopere diensten voor beleggers kan betekenen. De Commissie stelt voor om de regels aan te passen aan nieuwe technologieën en financiële producten. Zo is er minder kans op misbruik.

De raadpleging over MiFID DeutschEnglishfrançais vraagt om meningen over manieren om alle beleggingsdiensten en -activiteiten te regelen, het toezicht te verbeteren en de belegger te beschermen.

De Commissie zal de resultaten van de raadpleging gebruiken om in mei 2011 voorstellen te doen.

Sancties tegen financiële dienstverleners

De tweede raadpleging vraagt om suggesties voor EU-minimumnormen betreffende sancties tegen financiële dienstverleners die zich niet aan de regels houden.

Momenteel hanteren de EU-landen verschillende sancties en handhavingsnormen. Tijdens de crisis is gebleken dat de regels niet overal in de EU op dezelfde manier werden toegepast, waardoor bedrijven zich soms in de mildste landen vestigen.

De Commissie stelt voor om gemeenschappelijke sancties vast te leggen. Gemeenschappelijke regels verbeteren de werking van de interne markt en zorgen ervoor dat schendingen van de financiële regels daadwerkelijk bestraft worden, waar ze ook begaan zijn.

De reacties op de raadpleging DeutschEnglishfrançais zullen de Commissie helpen om volgend jaar voorstellen op te stellen.

Meer informatie over de hervorming van de financiële diensten DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links