Navigācijas ceļš

Ieguldītāju aizsardzība — idejas, lūdzu! - 08/12/2010

Roka ar pildspalvu rāda uz akciju cenām datora ekrānā © iStock arhīvs

Divas sabiedriskās apspriešanas par finanšu instrumentu tirgus direktīvu un sankcijām finanšu pakalpojumu jomā.

Pasaules ekonomikas krīze lika ES strauji rīkoties, lai novērstu trūkumus finanšu pakalpojumu tirgū un nodrošinātu tā stabilitāti.

Veiktās reformas palīdz novērst līdzīgas situācijas nākotnē, liekot finanšu nozares uzņēmumiem būt atklātākiem par savu darbību. Tās nodrošina efektīvāku regulatīvo pārraudzību un aizsargā patērētājus.

Tagad ES gatavo otru reformu kārtu DeutschEnglishfrançais. Notiek sabiedriskas apspriešanas par diviem nozīmīgiem priekšlikumiem.

Direktīva par finanšu instrumentu tirgiem

Šī direktīva DeutschEnglishfrançais sniedz izsmeļošu regulējumu attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām. Direktīva ir spēkā jau trīs gadus, un tās rezultātā ir kļuvuši stingrāki ieguldītāju aizsardzības noteikumi, tanī pat laikā atvieglojot biržu un ieguldījumu sabiedrību darbību ES vienotajā tirgū.

Direktīvas mērķis ir vairot konkurētspēju vērtspapīru tirgū, un, pateicoties tam, varētu uzlaboties un kļūt lētāki pakalpojumi ieguldītājiem. Komisija ierosina šos noteikumus pārskatīt, lai ņemtu vērā nesenās izmaiņas, ko šajā tirgū ienesušas jaunas tehnoloģijas un jauni finanšu produkti. Tādējādi būs panākts stingrāks regulējums un būs novērstas iespējas apiet likumus.

Direktīvas apspriešanā DeutschEnglishfrançais tiek noskaidrots, kā noteikumus vajadzētu mainīt, lai ietvertu visus ieguldījumu pakalpojumus un pasākumus, pastiprinātu uzraudzību un aizsargātu ieguldītājus.

Pamatojoties uz apspriešanas rezultātiem, Komisija izstrādās priekšlikumus 2011. gada maijā.

Sankcijas finanšu pakalpojumu jomā

Otrajā apspriešanā Komisija cer saņemt ierosinājumus par jauniem ES tiesību aktiem, kuru mērķis ir noteikt minimālos standartus sankcijām pret finanšu pakalpojumu uzņēmumiem, kuri pārkāpj noteikumus.

Patlaban ES dalībvalstīs ir dažādi soda mēri un standarti, pēc kuriem rīkoties, lai sodītu noteikumu pārkāpējus. Finanšu krīze parādīja arī to, ka Eiropas Savienībā trūkst vienotības noteikumu piemērošanā, tāpēc rodas situācija, ka uzņēmumi tiek dibināti tajā valstī, kurā ir visvieglākās sankcijas.

Komisija ierosina ieviest visā ES vienotus standartus attiecībā uz soda mēriem, soda naudām un likumu izpildes uzraudzību. Vienoti noteikumi uzlabos vienotā tirgus darbību un garantēs, ka par ES finanšu noteikumu pārkāpumiem seko sankcijas.

Apspriešanā DeutschEnglishfrançais saņemtie komentāri palīdzēs Komisijai lemt par iespējamiem priekšlikumiem, kurus izstrādāt nākamgad.

Vēl par finanšu pakalpojumu reformu DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites