Cosán nascleanúna

Infheisteoirí a chosaint - cloisimis uait, le do thoil - 08/12/2010

Scáileán ríomhaire ina dtaispeántar praghsanna stoc agus lámh le peann ann © iStock/archives

Comhairliúcháin phoiblí faoin Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus faoi smachtbhannaí seirbhísí airgeadais.

Spreag an ghéarchéim gheilleagrach dhomhanda gníomhú tapa ón AE chun easnaimh sa mhargadh seirbhísí airgeadais a dheisiú agus cobhsaíocht an mhargaidh sin a chosaint.

Tá sé mar aidhm ag na leasuithe cosc a chur lena leithéid arís trína éileamh ar ghnóthais san earnáil airgeadais a bheith níos oscailte faoi conas a reáchtálann siad a ngnó. Tugann siad maoirseacht níos éifeachtúla ar rialáil agus cosnóidh siad tomhaltóirí.

Tá an tAontas ag oibriú anois chun dara céim leasuithe DeutschEnglishfrançais a chur chun feidhme. Tá comhairliúcháin phoiblí faoi dhá phríomhthogra ar siúl.

Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais

Is creat cuimsitheach do rialáil na ngnóthas infheistíochta é MiFID DeutschEnglishfrançais. Neartaigh sé rialacha cosanta d'infheisteoirí ach ag an am céanna cheadaigh sé do stocmhalartáin agus do ghnóthais infheistíochta a ngnó a reáchtáil ar bhealach níos éasca ar fud mhargaidh aonair an AE agus é i bhfeidhm le trí bliana anuas.

Tá sé mar aidhm aige margadh na n-urrús a dhéanamh níos iomaíche, agus d'fhéadfadh go mbeadh seirbhísí níos saoire agus níos fearr d'infheisteoirí mar thoradh air. Tá an Coimisiún ag moladh athbhreithniú ar na rialacha ionas go mbeifear in ann tabhairt faoi athruithe le déanaí sa mhargadh a tharla de thoradh teicneolaíochtaí nua agus táirgí airgeadais. Ba chóir go n-áiritheodh sé sin creat rialúcháin láidir chun priacal na mbealaí éalaithe a sheachaint.

Fiafraítear sa chomhairliúchán MiFID DeutschEnglishfrançais de dhaoine conas ba chóir na rialacha a nuashonrú ionas go ndéanfar gach gníomhaíocht agus seirbhís infheistíochta a chlúdach, maoirseacht a neartú agus infheisteoirí a chosaint.

Beidh tionchar ag an gcomhairliúchán ar mholtaí an Choimisiúin, a bheidh le déanamh i mBealtaine 2011.

Smachtbhannaí ar sheirbhísí airgeadais

Moltaí faoi bhearta nua AE a chuirfidh íoschaighdeáin do smachtbhanní i bhfeidhm i gcoinne gnóthas seirbhísí airgeadais a bhriseann na rialacha, tá siad á lorg ag an dara comhairliúchán.

Faoi láthair, tá caighdeáin fhorfheidhmithe dhifriúla agus pionóis dhifriúla i gcoinne sáraitheoirí ag tíortha san AE. Chuir an ghéarchéim béim ar easpa comhionannais i bhfeidhmiú na rialacha ar fud an AE, ag spreagadh gnóthas chun iad féin a bhunú i dtír inar laige na smachtbhannaí.

Molann an Coimisiún comhchaighdeáin do phionóis, d'fhíneálacha agus d'fhorfheidhmiú a chur i bhfeidhm ar fud an AE. Feabhsóidh comhrialacha oibriú an mhargaidh aonair agus cinnteoidh siad go bhfaighidh sáruithe rialacha airgeadais an AE smachbhannaí éifeachtacha pé áit a dhéanfar iad.

Cabhróidh barúlacha a thiocfaidh as an gcomhairliúchán DeutschEnglishfrançais leis an gCoimisiún chun cinneadh ar thograí a bheadh indéanta an bhliain seo chugainn.

Breis faisnéise faoi leasú ar sheirbhísí airgeadais DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links