Navigointipolku

Sijoittajien suojelua halutaan parantaa - 08/12/2010

Pörssikursseja tietokoneruudulla © iStock/archives

Rahoituspalvelualan uudistusten yhteydessä järjestetään julkinen kuuleminen rahoitusmarkkinadirektiivistä ja sääntöjen rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista.

Maailmanlaajuinen talouskriisi havahdutti EU:n ryhtymään pikaisiin toimiin rahoitusalalla havaittujen puutteiden korjaamiseksi, jotta rahoituspalvelumarkkinoiden vakaus voidaan turvata.

Rahoituspalvelualan uudistusten tavoitteena on lisätä yritysten toiminnan avoimuutta, jotta finanssikriisin kaltainen tilanne ei pääse toistumaan. Lisäksi halutaan tehostaa rahoituslaitosten valvontaa ja vahvistaa kuluttajansuojaa.

Parhaillaan valmistellaan uudistusten toisen osan DeutschEnglishfrançais täytäntöönpanoa. Uudistustyön yhteydessä järjestetään julkisia kuulemisia, jotta kaikki alan toimijat voivat ilmaista näkemyksensä.

Rahoitusmarkkinadirektiivi

Rahoitusmarkkinadirektiivi DeutschEnglishfrançais luo kattavat puitteet sijoitusyritysten sääntelylle. Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana on sijoittajia suojaavia sääntöjä tiukennettu ja samalla huolehdittu siitä, että osakekauppaa ja investointipalveluja tarjoavat yritykset ovat voineet toimia entistä helpommin EU:n sisämarkkinoilla.

Tavoitteena on lisätä kilpailua arvopaperimarkkinoilla, minkä odotetaan parantavan sijoittajille tarjottuja palveluja ja laskevan niiden hintoja. Komissio ehdottaa nyt sääntöjen tarkistamista, jotta voidaan ottaa huomioon ne muutokset, joita teknologian kehitys ja uudet rahoitustuotteet ovat tuoneet markkinoille. Tällä halutaan varmistaa, ettei vankkaan sääntelykehykseen jää porsaanreikiä.

Rahoitusmarkkinadirektiiviä koskevassa julkisessa kuulemisessa DeutschEnglishfrançais halutaan selvittää, miten sääntöjä olisi ajantasaistettava, jotta ne kattaisivat kaikki sijoituspalvelut ja -toiminnat, lujittaisivat valvontaa ja suojaisivat sijoittajia.

Kuulemisessa saatujen huomioiden pohjalta komissio tekee lainsäädäntöehdotuksia toukokuussa 2011.

Seuraamukset rahoituspalvelusääntöjen rikkomisesta

Toisen kuulemisen aiheena on sääntöjen rikkomisesta rahoituslaitoksille aiheutuvien rangaistusten tehostaminen.

Nykyisin sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset vaihtelevat EU-maissa. Kriisi osoitti, että rahoitusalan sääntöjä sovelletaan EU-maissa eri tavoin, minkä vuoksi yritykset saattavat hakeutua sellaisiin maihin, joissa seuraamukset ovat lievimpiä.

Komissio ehdottaa, että sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat sakot ja muut rangaistukset perustuvat yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin kaikissa EU-maissa. Yhteiset säännöt parantavat sisämarkkinoiden toimintaa ja niiden avulla varmistetaan, että EU:n rahoitussääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus sijaintimaasta riippumatta.

Komissio ottaa julkisessa kuulemisessa DeutschEnglishfrançais esitetyt näkemykset huomioon, kun se päättää ensi vuonna mahdollisesti tehtävistä ehdotuksista.

Lisätietoa rahoituspalvelualan uudistuksesta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä