Διαδρομή πλοήγησης

Τι πιστεύετε για την προστασία των επενδυτών - 08/12/2010

Οθόνη υπολογιστή με χρηματιστηριακές τιμές και ένα χέρι που δείχνει με στυλό © iStock/archives

Δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και σχετικά με τις κυρώσεις που συνδέονται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ώθησε την ΕΕ να λάβει γρήγορα μέτρα για να διορθώσει τα ελλείμματα στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να διαφυλάξει τη σταθερότητά της.

Οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα να διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Εγγυώνται αποτελεσματικότερη εποπτεία και προστατεύουν τους καταναλωτές.

Αυτή τη στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή ενός δεύτερου κύματος μεταρρυθμίσεων DeutschEnglishfrançais και διενεργούνται δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με δύο σημαντικές προτάσεις.

Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) DeutschEnglishfrançais αποτελεί ένα διεξοδικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών. Εφαρμόζεται τα τρία τελευταία χρόνια και έχει επιβάλει αυστηρότερους κανόνες προστασίας των επενδυτών διευκολύνοντας ταυτόχρονα τα χρηματιστήρια και τις επενδυτικές εταιρείες να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην ενιαία αγορά της Ένωσης.

Στόχος της είναι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς κινητών αξιών ώστε να παρέχονται καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες στους επενδυτές. Η Επιτροπή προτείνει επανεξέταση των κανόνων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατες αλλαγές που επέφεραν στην αγορά οι νέες τεχνολογίες και τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Από την επανεξέταση αυτή αναμένεται να προκύψει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποτρέπει την ύπαρξη κενών.

Η διαβούλευση για την MiFID DeutschEnglishfrançais εστιάζει στον τρόπο αναπροσαρμογής των κανόνων ώστε να καλύπτουν όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, την ενίσχυση της εποπτείας και την προστασία των επενδυτών.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των προτάσεων της Επιτροπής που θα υποβληθούν τον Μάιο 2011.

Κυρώσεις που συνδέονται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η δεύτερη διαβούλευση αναζητά προτάσεις σχετικά με νέα μέτρα της ΕΕ που θα ορίζουν ελάχιστες κυρώσεις για επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παραβιάζουν τους κανόνες.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ ισχύουν σήμερα διαφορετικές κυρώσεις κατά των παραβατών και διαφορετικά πρότυπα ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων. Η κρίση έφερε επίσης στο προσκήνιο την έλλειψη ομοιομορφίας όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων στην ΕΕ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εγκαθίστανται οι επιχειρήσεις στο κράτος μέλος που εφαρμόζει τις ηπιότερες κυρώσεις.

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση κοινών προτύπων για τις κυρώσεις, τα πρόστιμα και τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων σε όλη την ΕΕ. Η ύπαρξη κοινών κανόνων θα βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική τιμωρία των παραβάσεων των χρηματοπιστωτικών κανόνων της ΕΕ οπουδήποτε και αν σημειώνονται.

Οι παρατηρήσεις όσων συμμετάσχουν στη διαβούλευση DeutschEnglishfrançais θα βοηθήσουν την Επιτροπή να διαμορφώσει τις προτάσεις που θα υποβάλει τον επόμενο χρόνο.

Περισσότερα για τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι