Cesta

Ochrana investorů v EU - i váš názor může pomoci - 08/12/2010

Ruka držící pero ukazuje na ceny akcií na monitoru © iStock/archiv

Veřejné konzultace týkající se směrnice o trzích finančních nástrojů a sankcí ve finančních službách.

Celosvětová hospodářská krize přiměla EU k tomu, aby rychle odstranila nedostatky na trhu finančních služeb a zabezpečila jeho stabilitu.

Reformy by měly zabránit tomu, aby se podobná situace v budoucnu opakovala. Finanční instituce totiž musí být nyní při výkonu své činnosti mnohem otevřenější. Zároveň se zvýšila efektivita dohledu regulačních orgánů a ochrana spotřebitelů.

Unie nyní představila druhý balíček reforem DeutschEnglishfrançais a zároveň zahájila veřejné konzultace, které se týkají dvou hlavních návrhů.

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)

MiFID DeutschEnglishfrançais je v platnosti již tři roky a slouží k regulaci investičních firem. Směrnice zpřísnila pravidla ochrany investorů a zároveň burzám a investičním firmám usnadnila výkon jejich činnosti na jednotném trhu EU.

Cílem této směrnice je zvýšit konkurenceschopnost trhu s cennými papíry, což by mělo vést k lepším a levnějším službám pro investory. Komise navrhuje přezkum těchto pravidel, aby lépe odrážela nejnovější změny na trhu, jež přinesly nové technologie a finanční produkty. Tím by se měly odstranit možné mezery v předpisech a zlepšit regulace celého trhu.

Konzultace ohledně MiFID DeutschEnglishfrançais se snaží nalézt odpověď na otázku, jak by se měla pravidla změnit, aby zahrnovala všechny investiční služby a aktivity, vedla k posílení dohledu a ochraně investorů.

Názory vyjádřené během konzultace budou využity v návrzích, které by měla Komise předložit v květnu 2011.

Sankce ve finančních službách

Cílem druhé konzultace je zjistit názory ohledně nových opatření EU, která by měla stanovit minimální normy týkající se sankcí proti finančním institucím, které porušují předpisy.

V současné době existují proti těmto porušovatelům v zemích EU různé formy sankcí a jejich vynucování. Krize také ukázala, že při uplatňování těchto pravidel neexistuje v EU jednota, což vede k tomu, že firmy se usazují v zemích, kde mohou očekávat nejmírnější sankce.

Komise navrhuje, aby v celé Unii existovaly společné normy týkající se sankcí, pokut a jejich vynucování. Společná pravidla zlepší fungování jednotného trhu a zajistí účinné postihy při porušení finančních pravidel EU, ať už k němu dojde kdekoli.

Poznámky, které budou během konzultace DeutschEnglishfrançais formulovány, pomohou Komisi při sestavování návrhů v příštím roce.

Další informace o reformě finančních služeb DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy