Навигационна пътека

Защита на инвеститорите - кажете си мнението! - 08/12/2010

Цени на акции върху компютърен екран и ръка, държаща химикалка © iStock/archives

Обществени консултации относно Директивата за пазарите на финансови инструменти и относно санкциите в сектора на финансовите услуги.

Световната икономическа криза накара ЕС да предприеме бързи действия за коригиране на недостатъците на пазара на финансови услуги и за запазване на неговата стабилност.

Целта на реформите е да се избегне повторението на подобни ситуации, като от фирмите във финансовия сектор се изисква по-голяма откритост относно работата им. Реформите предвиждат по-ефективен регулаторен надзор и защита на потребителите.

В момента Съюзът работи по изпълнението на втора група реформи DeutschEnglishfrançais. По две важни предложения са в ход обществени консултации.

Директива за пазарите на финансови инструменти

Директивата за пазарите на финансови инструменти DeutschEnglishfrançais е широкообхватна рамка за регулиране на дейността на инвестиционните фирми. Тя е в сила през последните три години, като засили правилата за защита на инвеститорите и в същото време улесни дейността на фондовите борси и инвестиционните фирми на единния пазар на ЕС.

Целта на директивата е пазарите на ценни книжа да станат по-конкурентни, което се очаква да доведе до по-добри и по-евтини услуги за инвеститорите. Комисията предлага да преразгледа правилата, за да вземе под внимание последните промени на пазара в резултат на нови технологии и финансови продукти. Това би трябвало да гарантира стабилна регулатора рамка за избягване на риска от "законови вратички".

В рамките на консултацията относно Директивата за пазарите на финансови инструменти DeutschEnglishfrançais се задава въпроса как трябва да се актуализират правилата, за да бъдат обхванати всички инвестиционни услуги и дейности, да се засили надзора и да бъдат защитени инвеститорите.

Резултатите от консултацията ще бъдат използвани в предложенията на Комисията, които се очаква да бъдат направени през май 2011 г.

Санкции в сектора на финансовите услуги

Втората консултация цели събиране на предложения за нови мерки на ЕС, определящи минимални стандарти за санкции срещу фирмите за финансови услуги, нарушаващи правилата.

В момента в държавите от ЕС са в сила различни стандарти за санкции и правоприлагане срещу нарушителите. Кризата показа и липсата на единство при прилагането на правилата в целия ЕС, което стимулира фирмите да се установяват в страни, където санкциите са най-леки.

Комисията предлага определяне на общи стандарти за санкции, глоби и правоприлагане в целия ЕС. Общите правила ще подобрят дейността на единния пазар и ще гарантират, че нарушенията на финансовите правила на ЕС са ефективно санкционирани, независимо от това къде са извършени.

Коментарите във връзка с консултацията DeutschEnglishfrançais ще помогнат на Комисията да вземе решение за евентуални предложения, които се очакват през следващата година.

Повече информация за реформата на финансовите услуги DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки