Sökväg

Gradvis och ojämn ekonomisk återhämtning - 30/11/2010

Person som tittar i en kikare med eneuromynt som linser © EU

EU:s ekonomi väntas fortsätta att återhämta sig under 2010-2012 och sysselsättningen ökar något från och med nästa år.

I sin senaste ekonomiska prognos English spår kommissionen en BNP-tillväxt på runt 1,75 procent under 2010-2011 och cirka 2 procent 2012, tack vare att investeringarna ökar och konsumenterna handlar mer.

Det medför en något bättre situation på arbetsmarknaden. Sysselsättningen väntas öka med nästan 0,5 procent under 2011 och cirka 0,75 procent under 2012. Arbetslösheten kommer gradvis att minska till omkring 9 procent 2012, från cirka 9,5 procent 2010.

Exporttillväxten har varit stabil en tid. Men världsekonomin väntas bromsa in resten av året och 2011, vilket hämmar EU:s export.

Å andra sidan verkar det som om den ekonomiska återhämtningen, som inleddes tredje kvartalet 2009, sprider sig. Den ökande exporten stimulerar industrin att investera i ny eller modernare utrustning.

Den inhemska efterfrågan spås därför ta igen något av nedgången, när företagen och konsumenterna investerar och handlar mer. EU-ländernas åtstramningar för att minska budgetunderskotten kan dock få konsumenterna att spendera mindre.

Inflationen i EU tros bli måttlig - omkring 2 procent i år och 2011 och cirka 1,75 procent 2012. I euroområdet räknas den bli i genomsnitt 1,75 procent under 2011-2012.

Tack var den ökade ekonomiska verksamheten och regeringarnas nedskärningar väntas omkring hälften av EU-länderna få ett lägre budgetunderskott för 2010 än 2009. Nästa år beräknas underskottet minska i 24 länder.

Bakom dessa genomsnittliga siffror döljer sig dock stora skillnader mellan EU-länderna. En del kommer ur lågkonjunkturen snabbare än andra. Det speglar skillnaderna i problemens omfattning, t.ex. hur mycket bostadspriserna har sjunkit eller vilka sektorer som måste omstruktureras. Det visar också på den pågående omställningen i EU och euroområdet.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar