Navigačný riadok

Postupné avšak nerovnomerné oživenie hospodárstva - 30/11/2010

Osoba hľadiaca cez binokulárny ďalekohľad s tubusmi ukončenými jednoeurovými mincami © EU

Očakáva sa, že v rokoch 2010 - 2012 bude pokračovať oživenie hospodárstva EÚ s miernym nárastom zamestnanosti od budúceho roku.

Podľa najnovšej hospodárskej prognózy English Komisie by mal rast HDP v dôsledku nárastu investícií a spotrebiteľských výdavkov v rokoch 2010 až 2011 dosiahnuť okolo 1¾ % a v roku 2012 poskočiť na približne 2 %.

Pre pracovníkov by to znamenalo zlepšenie situácie. Očakáva sa, že zamestnanosť porastie v roku 2011 o takmer ½ % a približne o ¾ % v roku 2012. Miera nezamestnanosti by sa mala postupne znižovať z úrovne okolo 9½ % v roku 2010 na takmer 9 % v roku 2012.

Rast vývozu sa určitý čas drží na solídnej úrovni. V druhej polke tohto roku a v roku 2011 sa však očakáva spomalenie celosvetovej hospodárskej aktivity, čo pribrzdí rast vývozu EÚ.

Na druhej strane sa však zdá, že oživenie hospodárstva, ktoré začalo v treťom štvrťroku 2009, stále napreduje. Nárast vývozu zvyčajne povzbudzuje priemysel, aby investoval do nových alebo modernizovaných zariadení.

V dôsledku toho sa predpovedá vzostup domáceho dopytu, ktorý by mali potiahnuť rastúce investície podnikov a výdavky spotrebiteľov. Spotrebiteľov by však od nákupov mohli odradiť vládne snahy o znižovanie rozpočtových schodkov.

Inflácia by mala naďalej zostať v útlme s priemernou mierou na tento i budúci rok vo výške 2 % a s očakávaným miernym znížením na úroveň 1¾ % v roku 2012. V eurozóne by mala v období rokov 2011 a 2012 dosiahnuť v priemere 1¾ %.

V dôsledku nárastu hospodárskej aktivity a vládnych opatrení na znižovanie schodkov verejných financií sa v roku 2010 u približne polovice členských štátov predpokladá nižší deficit štátneho rozpočtu ako v roku 2009. V budúcom roku by mal schodok klesnúť v 24 krajinách.

Tieto súhrnné číselné údaje zahaľujú nerovnomerné oživenie v rámci EÚ - niektoré členské štáty sa zotavujú rýchlejšie ako ostatné. Odzrkadľuje to rozdiely v závažnosti problémov, ktorým čelia ich hospodárstva (napr. ako hlboko sa prepadli ceny nehnuteľností, ktoré odvetvia si vyžadujú reštrukturalizáciu), a v nastoľovaní opätovnej rovnováhy v rámci EÚ a eurozóny.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy