Kruimelpad

Economisch herstel geleidelijk en ongelijk - 30/11/2010

Een persoon kijkt door een verrekijker met een euromunt in de lens © EU

Het economisch herstel zet zich naar verwachting voort tijdens de periode 2010-2012, met een bescheiden werkgelegenheidsgroei volgend jaar.

De laatste economische prognoses English van de Commissie wijzen op een bbp-groei van 1,75% in 2010-2011, stijgend tot 2% in 2012 naarmate de investeringen en consumentenuitgaven toenemen.

Hierdoor verbetert de situatie op de arbeidsmarkt licht. Naar verwachting zal de werkgelegenheid met bijna 0,5% toenemen in 2011, en met zo'n 0,75% in 2012. De werkloosheid zal geleidelijk dalen, van 9,5% in 2010 tot 9% in 2012.

De export stijgt al enige tijd voorspoedig. Maar de groei van de wereldeconomie zal naar verwachting afnemen in de tweede helft van dit jaar, waardoor de groei van de Europese export wat lager kan uitvallen.

Anderzijds lijkt het economisch herstel, dat inzette in het derde kwartaal van 2009, zich te veralgemenen. Meestal zet groei van de uitvoer het bedrijfsleven aan tot investering in nieuwe of modernisering van bestaande installaties.

De binnenlandse vraag zou dus kunnen toenemen door meer investeringen van het bedrijfsleven en ook door hogere consumentenuitgaven. Maar bezuinigingsmaatregelen van de overheid kunnen juist leiden tot minder consumentenaankopen.

Naar verwachting zal de inflatie in de EU gematigd blijven: dit en volgend jaar gemiddeld 2%, in 2012 1,75%. De inflatie voor de eurozone wordt geraamd op 1,75% in 2011-2012.

Dankzij het economisch herstel en de bezuinigingsmaatregelen zal naar verwachting de helft van de EU-landen in 2010 een lager begrotingstekort boeken dan in 2009. Volgend jaar zal het tekort naar verwachting afnemen in 24 landen.

Achter deze gemiddelden gaan echter grote verschillen schuil tussen de EU-landen: in sommige landen gaat het herstel sneller dan in andere. Dit komt doordat sommige landen met grotere economische problemen worstelen (bijv. grote prijsdalingen op de markt voor onroerend goed, herstructureringen in meerdere sectoren) en door verschuivingen in het evenwicht binnen de EU en de eurozone.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links