Cosán nascleanúna

An téarnamh geilleagrach céimseach agus míchothrom - 30/11/2010

Duine ag féachaint trí phéire déshúileach le bonn euro amháin sa lionsa © AE

Táthar ag súil le go leanfaidh téarnamh geilleagrach an AE thar an tréimhse 2010-12, le fás beag fostaíochta ón mbliain seo chugainn.

Tuarann an réamhaisnéis gheilleagrach English is déanaí ón gCoimisiúin fás OTI timpeall 1¾% in 2010-11, ag méadú go thart ar 2% in 2012 caiteachas na dtomhaltóirí agus infheistíocht ag méadú.

Ciallaíonn sé seo staid níos fearr d'oibrithe. Táthar ag súil leis go méadóidh fostaíocht beagnach ½% in 2011, agus timpeall ¾% in 2012. Meastar go laghdóidh an ráta dífhostaíochta ar bhonn céimseach go timpeall 9% in 2012 ó thimpeall 9½% in 2010.

Tá fás onnmhairí fódúil le tamall. Meastar, ámh, go laghdóidh gníomhaíomht gheilleagrach ar fud an domhain sa dara leath den bhliain seo agus in 2011, ag maolú fáis onnmhairí an AE.

Ar an dtaobh eile, dealraíonn sé go bhfuil an téarnamh geilleagrach, a thosaigh sa tríú ráithe de 2009, ag leathnú leis. De ghnáth spreagann fás onnmhairí lucht tionscail chun infheistiú i dtrealamh nua nó trealamh uasghrádaithe.

Dá thoradh sin, meastar go dtógfaidh éileamh intíre cuid den neamhghnóthacht, fad is atá gnóthaí ag infheistiú agus caiteachas tomhaltóra ag méadú. B'fhéidir gur lú a cheannódh tomhaltóirí, ámh, mar thoradh ar iarrachtaí na rialtas chun easnaimh a laghdú.

Meastar go bhfanfaidh boilsciú san AE faoi smacht - ag meánú 2% i mbliana agus an bhliain seo chugainn, agus ag laghdú go timpeall 1¾% in 2012. Sa limistéar euro, tuartar go mbeidh an meán boilscithe timpeall 1¾% in 2011-12.

Leis an méadú i ngíomhú geilleagrach agus leis na bearta chun easnaimh a ghearradh á nglacadh ag rialtais, táthar ag súil go mbeidh easnamh ginearálta rialtais níos ísle in 2010 i gcomparáid le 2009 ag timpeall leath na dtíortha san AE. Meastar go dtitfidh an t-easnamh i 24 tír an bhliain seo chugainn.

Taobh thiar de na figiúirí comhiomlána sin tá téarnamh míchothrom ar fud thíortha an AE - is tapúla ná a chéile atá cuid acu ag teacht amach as an gcúlú. Tá sé sin ag tarlú de dheasca difríochtaí i méid na ndúshlán atá os comhair a ngeilleagair (m.sh. méid na titime ar phraghsanna tithe, na hearnálacha a bhfuil athstruchtúrú ag teastáil uathu) agus athchothromú leanúnach laistigh den AE agus den limistéar euro.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links