Navigointipolku

EU:n talouden elpyminen jatkuu, joskin epätasaisesti - 30/11/2010

Kiikarit, joiden linssien päällä on kuva euron kolikosta © EU

EU:n talouden elpymisen ennustetaan jatkuvan vuosina 2010-2012. Myös työllisyyden odotetaan kasvavan hieman ensi vuodesta lähtien.

Komission syksyn talousennusteessa English BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1¾ prosenttia vuosina 2010-2011 ja noin 2 prosenttia vuonna 2012. Kasvuun vaikuttaa etenkin laiteinvestointien lisääntyminen ja yksityisen kysynnän voimistuminen.

Kasvun elpyminen parantaa ensi vuoden työllisyysnäkymiä. Työllisyyden kasvun ennakoidaan olevan lähes ½ prosenttia vuonna 2011 ja noin ¾ prosenttia vuonna 2012. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan asteittain tämän vuoden noin 9½ prosentista noin 9 prosenttiin vuonna 2012.

Vienti on kasvanut vakaasti jo jonkin aikaa. Maailmantalouden toimeliaisuuden ennustetaan kuitenkin hidastuvan tämän vuoden jälkipuoliskolla ja vuonna 2011, mikä heikentää EU:n viennin kasvua.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä alkanut talouden elpyminen näyttää ulottuvan yhä laajemmalle. Viennin kasvu kannustaa teollisuutta yleensä investoimaan uusiin laitteisiin.

Kotimaisen kysynnän ennustetaankin lieventävän teollisuuden vajaakäyntiä, kun yritykset tekevät tarvitsemansa laiteinvestoinnit ja yksityinen kulutus kasvaa. Alijäämän supistamiseen tähtäävät EU-maiden toimenpiteet voivat kuitenkin myös vähentää kulutuskysyntää.

Inflaatio on edelleen hidasta vuosina 2010-2012. Sen odotetaan olevan keskimäärin 2 prosenttia tänä ja ensi vuonna, minkä jälkeen se hidastuu 1¾ prosenttiin vuonna 2012. Euroalueella inflaation ennustetaan olevan 1¾ prosenttia vuosina 2011-2012.

Taloudellisen toimeliaisuuden piristymisellä ja EU-maiden toteuttamilla toimilla on myönteinen vaikutus velkaantumiseen. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan tänä vuonna olevan noin puolessa EU:n jäsenmaita pienempi kuin vuonna 2009. Ensi vuonna alijäämän odotetaan supistuvan 24 jäsenmaassa.

Elpymiskehitys on epätasaista eri EU-maissa. Kunkin jäsenmaan toipumisvauhti riippuu esimerkiksi siitä, mille tasolle asuntojen hinnat ovat siellä laskeneet ja millä sektoreilla tarvitaan rakenneuudistuksia. Elpymiskehityksen epätasaisuuteen vaikuttaa myös käynnissä oleva tasapainottuminen EU:ssa ja euroalueella.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä