Navigatsioonitee

Majanduse taastumine on järkjärguline ja ebaühtlane - 30/11/2010

Inimene vaatab binokliga, mille okulaarideks on euromündid © EU

ELi majanduse taastumine peaks ajavahemikul 2010-2012 jätkuma. Sellega kaasneb ka tagasihoidlik tööhõive kasv alates järgmisest aastast.

Komisjoni viimane majandusprognoos English näeb ajavahemikul 2010-2011 ette SKP kasvu umbes 1¾ %, küündides 2012. aastal 2 %-ni. Seejuures suurenevad investeeringud ja kasvab tarbimine.

Töötajate olukord paraneb veidi. Tööhõive eeldatav kasv 2011. aastal on peaaegu ½ % ning 2012. aastal umbes ¾ %. Töötuse määr kahaneb järk-järgult 9½ %-lt 2010. aastal umbes 9 %-le 2012. aastal.

Ekspordi kasv on olnud mõnda aega kindel. Ülemaailmne majanduslik aktiivsus käesoleva aasta teises pooles ning 2011. aastal siiski väheneb, mis piirab ka ELi ekspordi kasvu.

Teisest küljest muutub ulatuslikumaks 2009. aasta kolmandas kvartalis alguse saanud majanduse taastumine. Ekspordi kasv mõjutab tavaliselt ettevõtteid investeerima uutesse või täiustatud seadmetesse.

Selle tulemusel peaks siseriiklik nõudlus täitma asjaomase lünga, kuna ettevõtted investeerivad ja tarbimine kasvab. Samas võivad valitsuste püüdlused vähendada eelarve puudujääki suunata tarbijaid vähem ostma.

Inflatsiooni määr on ELis käesoleval ja järgmisel aastal keskmiselt 2 %, vähenedes 1¾ %-le 2012. aastal. Euroalal on vastav prognoos ajavahemikul 2011-2012 keskmiselt umbes 1¾ %.

Majandusliku aktiivuse suurenemise ja valitsuste poolsete eelarvepuudujäägi vähendamise meetemete tingimustes orienteeruvad umbes pooled ELi liikmesriigid 2010. aastal väiksemale riigieelarve puudujäägile, kui see oli 2009. aastal. Eeldatavasti väheneb eelarvepuudujääk järgmisel aastal 24 liikmesriigis.

Koondarvude taga on siiski ELi liikmesriikide ebaühtlane majanduse taastumine, sest mõned taastuvad langusest kiiremini kui teised. See illustreerib nende riikide majanduse ees seisvate probleemide erinevat tõsidust (näiteks eluasemehindade languse taset, millised sektorid vajavad ümberkorraldusi jne) ning tasakaalu taotlemist ELis ja euroalal.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad