Διαδρομή πλοήγησης

Σταδιακή και ανομοιογενής η οικονομική ανάπτυξη - 30/11/2010

Κοιτώντας μέσα από κιάλια που αντί για φακούς έχουν ευρώ © EU

Η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί το 2010-12, με μικρή αύξηση της απασχόλησης από τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις English της Επιτροπής, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 1¾ % το 2010-11, φθάνοντας το 2% το 2012, χάρη στην αύξηση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η εξέλιξη αυτή θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση των εργαζομένων. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατά ½ % το 2011 και κατά ¾ % το 2012, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί σταδιακά σε 9 % περίπου το 2012 από 9½ % περίπου το 2010.

Η αύξηση των εξαγωγών παρέμεινε σταθερή για κάποιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η προβλεπόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα περιορίσει την αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, η οικονομική ανάκαμψη, που ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο του 2009, φαίνεται να διευρύνεται. Η αύξηση των εξαγωγών ενθαρρύνει συνήθως τις επενδύσεις σε νέο ή ανανεωμένο εξοπλισμό.

Η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται συνεπώς να ενισχυθεί χάρη στην αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ωστόσο, οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να περιορίσουν τα ελλείμματα μπορεί να προκαλέσουν τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ο πληθωρισμός στην ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει στο 2% κατά μέσο όρο φέτος και τον επόμενο χρόνο, και να μειωθεί σε 1¾ % περίπου το 2012. Στην Ευρωζώνη, προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσο όρο σε 1¾ % το διάστημα 2011-12.

Χάρη στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και στα μέτρα των κυβερνήσεων για περιορισμό των ελλειμμάτων, περίπου οι μισές χώρες της ΕΕ προβλέπεται να εμφανίσουν μικρότερο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2010 σε σχέση με το 2009. Το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί σε 24 χώρες τον επόμενο χρόνο.

Τα συνολικά αυτά μεγέθη κρύβουν όμως μια ανομοιογενή ανάκαμψη των χωρών της ΕΕ, καθώς ορισμένες βγαίνουν από την ύφεση ταχύτερα από άλλες. Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζει διαφορές στο μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες τους (π.χ. πόσο έχουν πέσει οι τιμές των ακινήτων και ποιοι τομείς χρειάζονται αναδιάρθρωση), καθώς και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια επανεξισορρόπησης τόσο εντός της ΕΕ όσο και εντός της Ευρωζώνης.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι