Навигационна пътека

Постепенно и неравномерно икономическо възстановяване - 30/11/2010

Човек гледа през бинокъл с монети от едно евро вместо лещи © ЕС

Очаква се икономическото възстановяване в ЕС да продължи през периода 2010 - 2012 г., както и заетостта да се повиши леко през следващата година.

Според последната икономическа прогноза English на Комисията растежът на БВП през 2010 - 2011 г. ще бъде около 1¾ %, като през 2012 г. ще се повиши до около 2 % с увеличаването на инвестициите и потреблението.

Това подобрява малко положението на работниците. Очаква се заетостта да нарасне с почти ½ % през 2011 г. и с около ¾ % през 2012 г. Равнището на безработица постепенно ще спадне до около 9 % през 2012 г. от около 9½ % през 2010 г.

От известно време насам износът непрекъснато нараства. Очаква се обаче световната икономическа активност да се забави през втората половина на тази година и през 2011 г., което ще се отрази негативно върху растежа на износа на Съюза.

От друга страна, изглежда, че икономическото възстановяване, което започна през третото тримесечие на 2009 г., придобива по-големи мащаби. Растежът на износа обикновено стимулира промишлеността да инвестира в ново или по-добро оборудване.

В резултат на това се очаква вътрешното търсене да компенсира част от забавянето чрез нарастване на инвестициите на предприятията и на потреблението. Същевременно обаче опитите на правителствата да намалят дефицитите си може да доведе до по-ниско потребление.

Инфлацията в ЕС най-вероятно ще остане ниска - средно 2 % през тази и следващата година и около 1¾ % през 2012 г. В еврозоната нейното равнище ще е средно около 1¾ % през 2011 - 2012 г.

Поради съживяването на икономическата активност и мерките за съкращаване на дефицита, предприети от правителствата, се очаква през 2010 г. около половината от страните от ЕС да обявят по-нисък бюджетен дефицит спрямо 2009 г. Според прогнозите през следващата година в 24 страни дефицитът ще намалее.

Зад тези обобщени данни се крие неравномерен процес на възстановяване в страните от Съюза - някои излизат от рецесията по-бързо от други. Това е отражение на различията в мащаба на предизвикателствата пред техните икономики (например с колко са спаднали цените на жилищата, кои сектори се нуждаят от преструктуриране и т.н.) и на продължаващото ребалансиране в ЕС и еврозоната.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки