Navigačný riadok

Mnoho krajín, jeden trh - 28/10/2010

Nové pravidlá fungovania jednotného trhu EÚ uľahčia život a podnikanie všade v Európe.

Jednotný trh je základným kameňom fungovania EÚ. Bol vytvorený na zabezpečenie voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu v celej Európskej únii.

Stále sa však stretávame s nesúladom medzi pravidlami a realitou, s ktorou sú občania a podniky konfrontovaní, ak chcú pôsobiť v zahraničí. S cieľom zabezpečiť, aby jednotný trh stále prispieval k vyššej kvalite života ľudí a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ, predstavila Komisia dva súbory opatrení.

Akt o jednotnom trhu zjednoduší život malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú viac ako 99 % všetkých firiem pôsobiacich v Európe. Takisto uľahčí riešenie problémov, s ktorými sa ľudia stretávajú v situáciách, ako sú cestovanie, práca, štúdium v zahraničí, uzavretie manželstva alebo nákup domu a automobilu v inej krajine EÚ.

Navrhovaných 50 opatrení v oblasti jednotného trhu zahŕňa:

  • uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu, zjednodušenie účtovných pravidiel a zlepšenie prístupu k verejným zákazkám;
  • posilnenie sociálneho aspektu v podnikaní s cieľom zlepšiť prístup k stravovacím, ubytovacím a bankovým službám, k zdravotnej starostlivosti a pracovným ponukám;
  • zabezpečenie toho, aby držitelia autorských práv vrátane umelcov mohli predávať svoje diela v celej EÚ, čo prinesie nárast v internetovom obchodovaní;
  • zníženie administratívneho zaťaženia v oblasti uznávania všetkých odborných kvalifikácií v EÚ, a to zavedením odborných identifikačných preukazov.

Druhý súbor 25 opatrení, ktorý má v priebehu nasledujúcich rokov uľahčiť život európskych občanov, prináša:

  • posilnenie práv turistov a cestujúcich v prípade, keď organizácia, prostredníctvom ktorej si zabezpečili cestu, skrachuje, alebo ak sa napríklad ich let omešká alebo je zrušený;
  • poskytovanie pomoci spotrebiteľom, ktorí majú problém s firmou sídliacou v inej krajine prostredníctvom rýchleho a finančne nenáročného mimosúdneho urovnania;
  • poskytnutie záruk dvojiciam, ktoré majú pôvod v rozdielnych krajinách, pokiaľ ide o určenie toho, ktorý konkrétny právny poriadok sa uplatní na ich spoločný dom či spoločné bankové účty;
  • zavedenie elektronickej výmeny, ktorá umožní zamestnancom prevádzať svoje práva v oblasti sociálneho zabezpečenia do inej krajiny;
  • zjednodušenie registrácie automobilu zakúpeného v inom členskom štáte EÚ.

Viac o jednotnom trhu DeutschEnglishfrançais

Viac o právach občanov EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy