Ścieżka nawigacji

Wiele krajów, jeden rynek - 28/10/2010

Nowe unijne przepisy w sprawie jednolitego rynku ułatwią życie wszystkim mieszkańcom UE.

Jednolity rynek to jeden z kamieni węgielnych UE. Ustanowiono go po to, aby umożliwić swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w Unii Europejskiej.

Wciąż jeszcze jednak istnieją różnice w przepisach, które mają zastosowanie wobec osób zamieszkujących lub pracujących za granicą. Komisja podjęła dwa rodzaje działań, które mają sprawić, że jednolity rynek wciąż będzie ułatwiał życie obywatelom i przyczyniał się do konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Akt o jednolitym rynku ułatwi funkcjonowanie małym firmom, które stanowią ponad 99 proc. wszystkich europejskich przedsiębiorstw, i pomoże rozwiązać problemy, jakie zdarzają się na przykład podczas podróży, lub kiedy studiujemy, pracujemy, zawieramy związki małżeńskie lub kupujemy dom bądź samochód w innym kraju UE.

Proponowane 50 działań to między innymi:

  • zapewnienie małym firmom łatwiejszego dostępu do finansowania, uproszczenie zasad księgowości i ułatwienie dostępu do zamówień publicznych
  • wspieranie przedsiębiorczości społecznej w celu poprawy dostępu do żywności, mieszkań, opieki zdrowotnej, miejsc pracy czy usług bankowych
  • zapewnienie posiadaczom praw autorskich, w tym artystom, możliwości sprzedawania swoich prac w całej UE, aby zintensyfikować handel w Internecie
  • ograniczenie formalności administracyjnych związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych poprzez wprowadzenie europejskich kart zawodowych.

W ciągu kolejnych trzech lat wprowadzanych będzie kolejnych 25 działań, między innymi:

  • ochrona praw turystów i pasażerów, na przykład w razie upadłości organizatora wycieczki, czy też opóźnienia lub odwołania lotu
  • pomoc dla konsumentów, którzy mają problemy z zagranicznymi firmami, dzięki szybkim i tanim procedurom pozasądowego rozstrzygania sporów
  • zapewnienie parom międzynarodowym gwarancji co do tego, jakiego kraju przepisy mają zastosowanie do ich wspólnego domu lub konta w banku
  • wprowadzenie elektronicznego systemu, który umożliwi pracownikom transfer praw do ubezpieczenia społecznego do innego kraju
  • uproszczenie procedur rejestracji samochodów kupionych za granicą.

Więcej na temat jednolitego rynku DeutschEnglishfrançais

Więcej na temat praw obywateli English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki