Mogħdija tan-navigazzjoni

Ħafna pajjiżi, suq wieħed - 28/10/2010

Ir-regoli l-ġodda għas-suq uniku tal-UE se jagħmluha eħfef biex wieħed jgħix u jinnegozja kullimkien fl-Ewropa.

Is-suq uniku hu wieħed mis-sisien tal-UE. Twaqqaf sabiex il-persuni, il-prodotti, is-servizzi u l-kapital ikunu jistgħu jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea kollha.

Madankollu għadhom jeżistu lakuni bejn ir-regoli u dak li jiltaqgħu miegħu n-negozjanti u n-nies meta dawn joperaw jew jaqsmu l-fruntieri. Il-Kummissjoni żvelat żewġ settijiet ta' azzjonijiet biex tiżgura li s-suq uniku jkompli jtejjeb il-ħajja tan-nies u sabiex l-ekonomija tal-UE ssir aktar kompetittiva.

L-Att dwar is-Suq Uniku għandu jissimplifika l-ħajja għan-negozji ż-żgħar, li jammontaw għal aktar minn 99% tal-kumpaniji tal-Ewropa u għandu jgħin biex isolvi l-problemi li n-nies jiltaqgħu magħhom meta jsifru, jistudjaw, jaħdmu, jiżżewġu, jixtru dar jew karozza f'pajjiż ieħor tal-UE.

Il-50 azzjoni tas-suq uniku jinkludu:

  • aċċess eħfef għall-finanzji mogħtija lin-negozji ż-żgħar, simplifikazzjoni tar-regoli tal-kontabilità u aċċess imtejjeb għall-kuntratti pubbliċi
  • trawwim ta' intraprenditorjat soċjali biex jittejjeb l-aċċess għall-ikel, l-akkomodazzjoni fid-djar, il-kura tas-saħħa, l-impjiegi u s-servizzi bankarji.
  • jiżguraw li dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur, inklużi l-artisti, ikunu jistgħu jbigħu xogħolhom fl-UE kollha biex jiżdied il-kummerċ onlajn
  • inaqqsu l-burokrazija fl-għarfien tal-kwalifiki professjonali kollha f'UE billi jiġu introdotti karti tal-identità professjonali

Matul it-tliet snin li ġejjin, it-tieni sett ta' 25 azzjoni li se jagħmlu eħfef ħajjet iċ-ċittadini Ewropej jinkludi:

  • tisħiħ tad-drittijiet tat-turisti u tal-passiġġieri billi pereżempju tingħatalhom protezzjoni jekk il-fornitur tal-ivvjaġġar ifalli, jekk titjira ma titlaqx fil-ħin jew titħassar
  • l-konsumaturi jingħatalhom għajnuna meta jkollhom problemi ma' negozju f'pajjiż ieħor, permezz ta' ftehim li jsir barra l-qrati mingħajr dewmien u mingħajr ħafna spejjeż
  • jagħtu garanziji lill-koppji internazzjonali dwar liema liġi tal-pajjiż tapplika għad-dar b'pussess komuni jew għall-kontijiet tal-bank
  • jintroduċu skambju elettroniku li jippermetti lill-ħaddiema jittrasferixxu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali tagħhom lejn pajjiż ieħor
  • jissimplifikaw il-proċeduri biex tkun irreġistrata karozza mixtrija f'pajjiż ieħor tal-UE.

Aktar dwar is-suq uniku tal-UE DeutschEnglishfrançais

Aktar dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE English

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli