Navigācijas ceļš

Daudzas valstis, viens tirgus - 28/10/2010

Jauni noteikumi par ES vienoto tirgu atvieglos dzīvi un uzņēmējdarbību visā Eiropā.

Vienotais tirgus ir viena no ES galvenajām vērtībām. To izveidoja, lai nodrošinātu preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un cilvēkiem iespēju brīvi pārvietoties visā Eiropas Savienībā.

Tomēr starp likumiem un praksi ir palikusi sava veida pelēkā zona, par kuras radītajām problēmām cilvēkiem un uzņēmumiem krietni vien jāpalauza galva, ja viņi izlemj strādāt ārzemēs vai turp pārcelties. Komisija ir nākusi klajā ar diviem pasākumu kopumiem, kuru rezultātā vienotais tirgus arī turpmāk gādās par labāku dzīvi cilvēkiem un lielāku ES ekonomikas konkurētspēju.

Vienotā tirgus akts atvieglos apstākļus mazajiem uzņēmumiem, kuru īpatsvars Eiropā pārsniedz 99 %, un palīdzēs risināt problēmas, ar kurām cilvēki saskaras ceļojot, studējot, strādājot, apprecoties, pērkot māju vai automašīnu citā ES valstī.

Tāpēc izstrādāti 50 priekšlikumi vienotā tirgus darbības uzlabošanai, piemēram:

  • mazajiem uzņēmumiem jāpiedāvā plašākas iespējas saņemt finansējumu un piedalīties publiskā pasūtījuma konkursos, kā arī jāvienkāršo grāmatvedības uzskaites prasības,
  • jāstimulē sociālā uzņēmējdarbība, lai cilvēkiem būtu pieejamāka pārtika, mājoklis, veselības aprūpe, darbs un banku pakalpojumi,
  • autortiesību turētājiem (arī māksliniekiem) jādod iespējas pārdot savus darbus visā ES, tādējādi attīstot e-komerciju,
  • jāizskauž birokrātija profesionālās kvalifikācijas atzīšanā visā ES, ieviešot profesionālās identitātes kartes.

Turpmāko triju gadu laikā ES pilsoņu dzīvi atvieglos otrais pasākumu kopums, kurā ir pavisam 25 priekšlikumi, piemēram:

  • nostiprināt tūristu un pasažieru tiesības, paredzot aizsardzību gadījumā, ja, piemēram, bankrotē ceļojuma organizētājs, aizkavējas lidojums vai to atceļ,
  • piedāvājot ātru un lētu ārpustiesas izlīgumu, palīdzēt patērētājiem, kad viņiem radušās problēmas ar citas valsts uzņēmumu,
  • pārrobežu laulību noslēgušām vai ārzemēs dzīvojošām ģimenēm sniegt garantijas par to, kuras valsts likumus piemēros viņu kopīpašumā esošajai mājai vai bankas kontam,
  • ieviest elektronisku sistēmu, kas palīdzēs darba ņēmējiem savas sociālā nodrošinājuma tiesības pārreģistrēt citā valstī,
  • atvieglot procedūras, kā reģistrēt citā ES dalībvalstī nopirktu automašīnu.

Vēl par ES vienoto tirgu DeutschEnglishfrançais

Vēl par ES pilsoņu tiesībām English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites