Navigointipolku

EU:n sisämarkkinoiden vastattava kansalaisten tarpeisiin - 28/10/2010

EU:n sisämarkkinoiden uudet säännöt helpottaisivat kansalaisten elämää ja liiketoiminnan harjoittamista koko EU:ssa.

Sisämarkkinat ovat EU:n yhdentymisen kulmakivi. Ne luotiin, jotta ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma voisivat liikkua vapaasti unionin alueella.

Eri EU-maissa toimivat yritykset ja EU-kansalaiset huomaavat kuitenkin usein, että sisämarkkinoiden säännöt ja käytäntö eivät aina kohtaa. Komissio on nyt julkaissut kaksi toimenpidepakettia, joiden tavoitteena on varmistaa entistä tehokkaammin, että sisämarkkinat helpottavat kansalaisten elämää ja edistävät EU:n kilpailukykyä.

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin on määrä helpottaa etenkin pk-yritysten asemaa. EU:n kaikista yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä. Sisämarkkinapaketti auttaa myös ratkaisemaan ongelmia, joita kansalaiset kohtaavat, kun he opiskelevat, työskentelevät tai avioituvat toisessa EU-maassa tai hankkivat sieltä esimerkiksi asunnon tai auton.

Sisämarkkinapaketti sisältää 50 ehdotusta, joiden tavoitteena on muun muassa

  • helpottaa pk-yritysten rahoituksen saantia, yksinkertaistaa kirjanpitosääntöjä ja lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintaurakoihin
  • kehittää sosiaalista yrittäjyyttä sekä siihen liittyviä aloitteita, joilla parannetaan ruoan, asuntojen, työpaikkojen sekä terveydenhuolto- ja pankkipalvelujen saatavuutta niitä tarvitseville
  • edistää verkkokauppaa varmistamalla esimerkiksi, että tekijänoikeuksien haltijat voivat myydä töitään kaikkialla EU:ssa
  • vähentää ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvää byrokratiaa ottamalla käyttöön EU:n laajuiset ammattikortit.

EU:n kansalaisuuteen liittyvässä katsauksessa esitetään 25 kansalaisten elämää helpottavaa toimenpidettä. Tavoitteena seuraavien kolmen vuoden kuluessa on muun muassa

  • parantaa matkustajien oikeuksia ja suojaa esimerkiksi silloin, kun matkanjärjestäjä menee konkurssiin tai lentomatka myöhästyy tai peruuntuu
  • auttaa kuluttajia ratkaisemaan rajat ylittävään kauppaan liittyviä ongelmia edistämällä nopeita ja huokeita menettelyjä, joissa riita-asiat sovitaan tuomioistuimen ulkopuolella
  • taata kansainvälisille aviopareille oikeusvarmuus siitä, minkä maan lakia sovelletaan esimerkiksi puolisoiden yhteiseen asuntoon tai pankkitiliin
  • helpottaa toisessa EU-maassa työskentelevien työntekijöiden sosiaaliturvaoikeuksien siirtämistä uuden sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän avulla
  • vähentää toisessa EU-maassa hankitun auton rekisteröintiin liittyvää byrokratiaa.

Lisätietoa sisämarkkinoista DeutschEnglishfrançais

Lisätietoa EU-kansalaisten oikeuksista English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä