Navigatsioonitee

Palju riike, üks turg - 28/10/2010

ELi ühtset turgu käsitlevad uued eeskirjad muudavad elamise ja äritegevuse mis tahes Euroopa paigas lihtsamaks

Ühtne turg on üks ELi nurgakividest. See loodi selleks, et inimesed, kaubad, teenused ja kapital saaks kogu Euroopa Liidu piires vabalt liikuda.

Kuid siiski leidub eeskirjade ja selle vahel, millega ettevõtjad ja inimesed tegelikult riigipiire ületades silmitsi seisavad, suuri erinevusi. Komisjon on avalikustanud kaks meetmete paketti, mis aitavad tagada, et ühtne turg parandab jätkuvalt inimeste elujärge ning muudab ELi majanduse konkurentsivõimelisemaks.

Väikeettevõtted moodustavad üle 99% Euroopa ettevõtetest ja just nende jaoks muudab ühtse turu akt tegutsemise lihtsamaks ning aitab lahendada probleeme, mis tekivad inimestel, kui nad reisivad, õpivad, töötavad, abielluvad, ostavad maja või auto mõnes teises ELi liikmesriigis.

50 ühtse turu meetme hulka kuuluvad ka järgmised:

  • hõlbustada väikeettevõtete juurdepääsu rahastamisele, lihtsustada raamatupidamiseeskirju ning parandada juurdepääsu avalikele hangetele;
  • soodustada sotsiaalset ettevõtlust, et parandada juurdepääsu toidule, eluasemele, tervishoiule, töökohtadele ja pangateenustele;
  • tagada autoriõiguste valdajatele, sealhulgas kunstnikele, oma tööde müümise õigus kõikjal ELis, et soodustada Interneti-kaubandust;
  • vähendada bürokraatiat, tunnustades kõiki kutsekvalifikatsioone kõikjal ELis ning kehtestades üleeuroopaliste kutsekaartide süsteemi.

Järgmise kolme aasta jooksul muudab teine 25 meetmest koosnev pakett Euroopa kodanike elu lihtsamaks järgmistel viisidel:

  • turistide ja reisijate õiguste kindlustamine, kaitstes neid juhul, kui neile reisiteenust pakkuv ettevõte läheb pankrotti või kui nende lend hilineb või tühistatakse;
  • tarbijate aitamine juhul, kui neil esineb probleeme teise liikmesriigi ettevõttega, jõudes kiirete ja vähekulukate kohtuväliste lahenditeni;
  • eri riikidest pärit paaridele garantiide andmine selle kohta, millise riigi seadusi kohaldatakse nende ühisomandis oleva maja või pangakonto suhtes;
  • elektroonilise andmevahetuse süsteemi loomine, mis võimaldab töötajatel oma sotsiaalkindlustusõigused teise riiki üle kanda;
  • teises ELi liikmesriigis ostetud auto registreerimismenetluse lihtsustamine.

Lisateave ELi ühtse turu kohta DeutschEnglishfrançais

Lisateave ELi kodanike õiguste kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad