Навигационна пътека

Много страни, един пазар - 28/10/2010

Нови правила за единния пазар на ЕС ще улеснят хората да живеят и развиват бизнес навсякъде в Европа.

Единният пазар е крайъгълен камък на ЕС. Той бе създаден, за да могат хората, стоките, услугите и капиталите да се движат свободно в Европейския съюз.

Все още обаче има разминавания между правилата и реалността, с която предприятията и хората се сблъскват, когато работят или пътуват в чужбина. Комисията обяви нови мерки, които ще гарантират, че благодарение на единния пазар животът на хората продължава да се подобрява, а конкурентоспособността на икономиката нараства.

Актът за единния пазар ще улесни работата на малките предприятия, които представляват 99 % от европейските компании, и ще помогне за разрешаване на проблемите, които хората срещат при пътуване, учене, работа, сключване на брак, покупка на жилище или автомобил в друга държава от ЕС.

Част от новите мерки за единния пазар са:

  • улесняване на достъпа на малки предприятия до финанси, опростяване на счетоводните правила и подобряване на достъпа до обществени поръчки
  • насърчаване на социалното предприемачество, за да се подобри достъпа до храна, жилища, здравни грижи, работни места и банкови услуги
  • гарантиране, че притежателите на авторски права, включително хората на изкуството, могат да продават творбите си в целия ЕС, за да се засили електронната търговия
  • намаляване на бюрокрацията при признаването на всички професионални квалификации в целия ЕС чрез въвеждане на професионални лични карти

През следващите три години 25 допълнителни мерки ще улеснят живота на европейските граждани. Ето някои от тях:

  • защита на туристите и пътниците в случай на фалит на организатора на тяхното пътуване, на забавяне или анулиране на техния полет и др.
  • помощ за потребителите, имащи проблем с предприятие в друга страна, чрез бързи и евтини извънсъдебни споразумения
  • изясняване кои закони се прилагат за жилища и банкови сметки, съвместно притежавани от съпрузи от различни държави
  • въвеждане на възможност за електронно прехвърляне на социалноосигурителни права за работниците, отиващи да работят в друга страна
  • опростяване на процедурите за регистриране на автомобил, купен в друга държава от ЕС

Още за единния пазар на ЕС DeutschEnglishfrançais

Още за правата на гражданите на ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки