Sökväg

Krishantering i banksektorn - 20/10/2010

En bit av en bankfasad © istock/ilbusca

Ett nytt regelverk ska stärka krishanteringen i finanssektorn, så att man tar itu med problemen innan situationen går över styr.

I bankkrisens kölvatten har EU infört åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Banksektorn måste förbli stabil och bankerna kan inte heller förvänta sig att regeringarna rycker ut nästa gång en kris inträffar.

Under krisen blev det uppenbart att problemen i en bank kan sprida sig till landets hela finanssektor och också till fler länder. I flera fall var EU-länderna tvungna att använda skattebetalarnas pengar för att stötta några av de största bankerna.

Man ansåg att de konkurshotade bankerna var så stora att problemen skulle bli ännu större om de gick omkull. Miljontals bankkunder skulle också drabbas. Under den senaste krisen uppgick det statliga bankstödet till 13 % av EU:s bruttonationalprodukt.

Som en del av reformerna föreslår kommissionen ett system för tillsynssamarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter och regeringar för att identifiera och gripa sig an problembanker. Men även den största banken och banker som är ihopkopplade med andra måste kunna gå omkull.

Banker som är verksamma i mer än ett EU-land ska granskas hårdare. Den nya europeiska bankmyndigheten ska hjälpa de nationella tillsynsmyndigheterna i ett krisläge.

För att ersätta kostnader för bankkonkurser ska bankerna betala in till nationella fonder. Reformerna omfattar också följande:

  • Både finansinstituten och regeringarna ska ha beredskapsplaner för svåra ekonomiska lägen och konkurser.
  • Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att tvinga en problembank att byta ut sin ledning, införa en återhämtningsplan eller göra sig av med mycket riskfylld verksamhet.
  • Myndigheterna ska ha rätt att be en annan bank att ta över en konkurshotad bank eller att överföra hela eller delar av en bank till en tillfällig "avvecklingsbank". På så sätt kan en banks viktigaste service fortsätta medan konkursen genomförs.

De aktuella förslagen ska ingå i ett konkret lagstiftningspaket våren 2011.

Läs mer om krishantering i banksektorn DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar