Navigācijas ceļš

Krīzes vadība banku nozarē - 20/10/2010

Ēkas daļa, kurai virs durvīm lasāms vārds "banka" © istock/ilbusca

Jauns ES noteikumu kopums par krīzes vadību finanšu nozarē paredz, ka problēmas jārisina, iekams tās kļuvušas nevadāmas.

Pasaules finanšu krīzei sliecoties uz izskaņu, ES jāievieš sistēma, kas aizkavēs līdzīgas situācijas atkārtošanos nākotnē. Viena no reformējamām jomām ir banku nozare, kurai jāsaglabā stabilitāte pat nestundas brīdī. Nedrīkst paļauties tikai uz valdību organizētajiem glābšanas pasākumiem.

Krīzes laikā kļuva skaidrs, ka problēmas vienā bankā var sašūpot visu finanšu nozari — un ne tikai pašu valstī. Dalībvalstu valdībām bieži nācās ķerties pie nodokļu maksātāju naudas, lai pasviestu glābšanas riņķi dažai labai bankai, kas gāja uz grunti.

Tobrīd tika vērtēts, ka lielo banku bankrots izraisīs vēl lielāku postu — piemēram, finanšu problēmas miljoniem klientu. Kopējais valsts atbalsts bankām krīzes laikā sasniedza 13 % no ES iekšzemes kopprodukta.

Viens no Komisijas reformu priekšlikumiem ir ieviest koordinētas uzraudzības sistēmu, kurā piedalītos ES regulatori un valdības. Tajā noskaidrotu, kuras bankas cīnās ar grūtībām, un meklētu risinājumus. Nevienu banku nevar uzskatīt par tik lielu, ka tai nedrīkstētu ļaut bankrotēt. Tāpat arī iesaiste pārrobežu darījumos nevar būt noteicošais faktors.

Bankas, kas darbojas vairākās ES valstīs, tiks uzraudzītas rūpīgāk. Jaunā Eiropas Banku iestāde palīdzēs valstu regulatoriem krīzes situācijās.

Lai segtu zaudējumus, kas rodas banku maksātnespējas gadījumā, bankām būs jāiemaksā līdzekļi valsts fondā. Paredzēti arī citi pasākumi, piemēram:

  • gan finanšu iestādēm, gan valdībām būs jāsagatavo plāni, kā rīkoties smagu finansiālu grūtību vai maksātnespējas gadījumos,
  • regulatoriem būs tiesības nomainīt grūtībās nonākušās bankas vadību, īstenot sanācijas plānu vai ierobežot pārāk riskantas operācijas,
  • regulatori varēs nolemt, ka bankrotējušo banku vai uzņēmumu pārņems kāds cits vai ka tās aktīvus un iestrādes pilnībā vai daļēji pārņems pagaidu struktūra ("pagaidu banka"). Tādā gadījumā klienti varēs turpināt izmantot bankas pamatpakalpojumus, kamēr pienācīgi tiks risinātas tās maksātnespējas lietas.

Šie priekšlikumi ietilpst tiesību aktu kopumā, ko plānots pieņemt 2011. gada pavasarī un kas palīdzēs izvairīties no jaunas krīzes banku un ieguldījumu nozarē.

Vairāk par krīzes pārvarēšanu banku nozarē DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites