Cosán nascleanúna

Bainistiú géarchéime in earnáil na baincéireachta - 20/10/2010

Cuid d'fhoirgneamh is an focal "banc" os cionn an dorais © istock/ilbusca

Creat nua AE do bhainistiú géarchéime san earnáil airgeadais chun fadhbanna a réiteach sula n-imíonn siad ó smacht.

Tar éis na géarchéime domhanda airgeadais, tá ar an AE bearta a shocrú chun a leithéid a chosc feasta. Réimse amháin lena leasú is ea earnáil na baincéireachta, ar gá di fanacht cobhsaí má tharlaíonn teip is nár cheart di brath ar fhóirithintí.

Le linn na géarchéime ba léir baol go leathnódh fadhb le banc amháin chuig an earnáil airgeadais i gcoitinne - agus chuig breis is tír amháin. Is iomaí cás ina raibh ar rialtais an AE airgead na gcáiníocóirí a chaitheamh chun fóirithint ar chuid de na bainc is mó.

An t-am úd, measadh go raibh siad chomh mór sin go dtarraingeodh a dteip fadhbanna níos measa - lena n-áirítear dochar airgeadais do na milliúin custaiméir. B'ionann cúnamh stáit chun tacú leis na bainc le linn na géarchéime agus 13% d'OTI an AE.

Mar chuid de na leasuithe, molann an Coimisiún córas comhordúcháin maoirseachta i measc rialaitheoirí agus rialtais an AE chun teacht ar bhainc i bponc agus cabhrú leo. Níor cheart go mbeadh aon bhanc "rómhór don teip" nó ró-idirnasctha don teip.

Dhéanfaí scrúdan níos géire ar bhainc a bhíonn ag oibriú i mbreis is tír amháin den AE. Chabhródh an tÚdarás Baincéireachta nua Eorpach le rialaitheoirí náisiúnta le linn géarchéime.

Chun íoc as costas na dteipeanna bank a bhainistiú, bheadh ar bhainc íoc isteach i gciste náisiúnta. I measc na mbeart eile tá:

  • iallach a chur ar institiúidí airgeadais is ar rialtais pleananna a ullmhú do dheacrachtaí airgeadais tromchúiseacha nó do theipeanna.
  • cumhachtaí a thabhairt do rialaitheoirí tabhairt ar bhanc faidhbe a ardbhainisteoirí a athrú, plean téarnaimh a chun chun feibhme nó oibríochtaí róphriacail a laghdú.
  • cead a thabhairt d'údaráis a ordú go ndéanfadh banc nó gnóthas táthcheangal le ceann a raibh ag teip air, nó cuid dá ghnó nó a ghnó go léir a aistriú chuig "banc droichid" sealadach. Chéadódh an beart sin leanúnachas do sheirbhísí riachtanacha an bhainc fad is a bhainisteofaí a theip i gceart.

Cuid de phacáiste reachtaíochta a bheartaítear don earrach 2011 is ea na moltaí sin, chun aon ghéarchéim feasta in earnálacha na baincéireachta nó na hinfheistíochta a bhainistiú.

Breis faoi bhainistiú géarchéime in earnáil na baincéireachta DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links