Navigointipolku

Pankkialan kriisinhallintaa tehostetaan - 20/10/2010

Sana "pankki" (Bank) rakennuksen julkisivussa © istock/ilbusca

EU ehdottaa rahoitusalalle uutta kriisinhallintakehystä, jonka avulla voidaan ratkaista ongelmatilanteita ennen kuin ne riistäytyvät käsistä.

Maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen EU on toteuttamassa toimia, joilla pyritään ehkäisemään vastaavan kriisin toistuminen. Yksi uudistusten kohteista on pankkiala, jonka vakaus halutaan turvata yksittäisten pankkien konkurssitilanteissa. Samalla halutaan välttää kriisien ratkaiseminen veronmaksajien varoilla.

Kriisi osoitti selkeästi, että yhden pankin ongelmat voivat levitä koko finanssialalle ja myös toisiin maihin. Useissa tapauksissa EU-maiden oli käytettävä veronmaksajien varoja suurempien pankkien pelastamiseen.

Kriisin aikana näitä pankkeja pidettiin finanssijärjestelmän kannalta niin keskeisinä, että niiden konkurssi olisi johtanut vielä vakavampiin ongelmiin ja ajanut miljoonat pankkien asiakkaat talousvaikeuksiin. Pankkien tukemiseen finanssikriisin vuoksi käytetty valtiontuki on noussut 13 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Komissio ehdottaa nyt EU-maiden sääntelyelinten ja hallitusten valvontatoimien koordinointijärjestelmää, jonka avulla pankkien ongelmat voidaan havaita ajoissa ja tilanne korjata. Sen, millainen pankki voi mennä konkurssiin, ei tulisi riippua pankin koosta tai keskinäisistä riippuvuussuhteista.

Valvontaa aiotaan tiukentaa myös niiden pankkien suhteen, joilla on toimintaa useissa EU-maissa. Uusi Euroopan pankkiviranomainen avustaisi kansallisia sääntelyelimiä rajatylittävissä kriisitilanteissa.

Pankkien konkursseista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi pankkien olisi ennalta maksettava maksuja kansallisiin rahastoihin. Muita ehdotettuja toimia ovat muun muassa seuraavat:

  • Rahoituslaitosten ja EU-maiden viranomaisten on laadittava toimintasuunnitelmia vakavien taloudellisten vaikeuksien ja konkurssien varalta.
  • Valvontaviranomaisille annetaan valtuudet vaatia vaikeuksiin joutuneen pankin johtajien vaihtoa, elvytyssuunnitelman toteuttamista tai sellaisista toiminnoista luopumista, joista aiheutuu liian suuria riskejä.
  • Viranomaisille annetaan valtuudet nimittää vakavarainen rahoituslaitos johtamaan vaikeuksiin joutunutta pankkia tai yritystä. Lisäksi viranomaiset voisivat siirtää liiketoiminnan tai osan siitä väliaikaiselle omaisuudenhoitoyhtiölle. Näin voidaan turvata pankin keskeisten palvelujen jatkuminen ja hoitaa sen konkurssi asianmukaisesti.

Ehdotukset ovat osa keväälle 2011 suunniteltua lainsäädäntöpakettia, jolla luodaan kriisinhallintakehys pankeille ja sijoituspalveluyrityksille.

Lisätietoa pankkialan kriisinhallinnasta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä