Navigatsioonitee

Kriisiohje pangandussektoris - 20/10/2010

Fassaad sõnaga "pank" © istock/ilbusca

Uus finantssektori kriisiohjeraamistik, et lahendada probleemid enne nende kontrolli alt väljumist.

Ülemaailmse finantskriisi järel peab EL võtma vajalikud meetmed, et vältida sarnase olukorra kordumist. Üks reformimist vajav valdkond on pangandus, mis peab raskuste korral säilitama stabiilsuse ning ei tohiks loota riigipoolsetele päästemeetmetele.

Finantskriis näitas selgelt, et ühte panka tabanud probleemid võivad levida üle kogu finantssektori ning üle riigipiiride. Paljudel juhtudel pidid ELi liikmesriikide valitsused kasutama maksumaksja raha mõnede oma suuremate pankade toetamiseks.

Neid peeti turul nii olulisteks, et nende pankrotistumine oleks põhjustanud veelgi ulatuslikumaid probleeme, sealhulgas rahalist kahju miljonitele klientidele. Hiljutise kriisi ajal pankadele antud riigiabi moodustas 13% ELi sisemajanduse koguproduktist

Ühe osana reformist teeb komisjon ettepaneku luua järelevalvealase koostöö süsteem ELi järelevalveasutuste ja riikide valitsuste vahel, et teha kindlaks raskustesse sattunud pangad ning võtta vajalikke meetmeid. Ükski pank ei tohiks olla "pankrotti minekuks liiga suur" või teistega liiga seotud.

Rohkem kui ühes ELi liikmesriigis tegutsevate pankade puhul teostataks põhjalikumat kontrolli. Uus Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus abistaks kriisiolukorras riiklikke järelevalveasutusi.

Pangakriiside lahendamisega seotud kulude katteks peaksid pangad tegema osamakseid riiklikesse fondidesse. Muud meetmed hõlmavad järgmist:

  • finantsasutused ja riikide valitsused peavad koostama kavad tõsiste finantsraskuste või pankrottidega toimetulekuks;
  • järelevalveasutustele antakse volitused nõuda probleemselt pangalt juhtkonna väljavahetamist, saneerimiskava rakendamist või liigset riski põhjustava tegevuse piiramist;
  • ametiasutustel lubatakse korraldada raskustes panga või ettevõtte ülevõtmine teise ettevõtte poolt, või kanda kogu äritegevus või osa sellest ajutisse üleminekupanka. See meede tagab oluliste teenuste osutamise jätkumise ning võimaldab samal ajal kriisi nõuetekohast ohjamist.

Nimetatud ettepanekud moodustava osa 2011. aasta kevadeks kavandatavast meetmepaketist tulevaste kriiside ohjamiseks pangandus- ja investeerimissektoris.

Kriisiohje pangandussektoris - lisateave DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad