Διαδρομή πλοήγησης

Διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα - 20/10/2010

Τμήμα κτηρίου με τη λέξη "τράπεζα" πάνω από την πόρτα © istock/ilbusca

Νέο πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων προτού λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η ΕΕ οφείλει να θεσπίσει μέτρα για την πρόληψη παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα ώστε, σε περίπτωση χρεωκοπίας, να διατηρεί τη σταθερότητά του και να μη χρειάζεται μέτρα διάσωσης.

Η κρίση μάς έμαθε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια τράπεζα μπορεί να μεταδοθεί σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και σε περισσότερες από μία χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις της ΕΕ υποχρεώθηκαν να ξοδέψουν χρήματα των φορολογουμένων για να ενισχύσουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Την εποχή εκείνη, οι συγκεκριμένες τράπεζες ήταν τόσο μεγάλες που η χρεωκοπία τους θα οδηγούσε σε χειρότερα προβλήματα, όπως η οικονομική ζημία εκατομμυρίων πελατών. Οι κρατικές ενισχύσεις που διατέθηκαν για τη στήριξη των τραπεζών κατά την πρόσφατη κρίση έφθασαν το 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, η Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα εποπτικού συντονισμού μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και των κυβερνήσεων, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται οι τράπεζες με προβλήματα και θα λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Καμία τράπεζα δεν θα πρέπει να θεωρείται "πολύ μεγάλη για να χρεωκοπήσει" ή πολύ διασυνδεδεμένη για να χρεωκοπήσει.

Στις τράπεζες που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ασκείται αυστηρότερη εποπτεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες θα πρέπει να βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε περιόδους κρίσης.

Για να μπορούν να καλύπτουν το κόστος ενδεχόμενης χρεωκοπίας, οι τράπεζες θα πρέπει να καταβάλλουν συγκεκριμένα ποσά σε ένα εθνικό ταμείο. Προβλέπονται όμως και άλλα μέτρα:

  • τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης σοβαρών δημοσιονομικών δυσχερειών ή πτωχεύσεων.
  • οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να υποχρεώνουν μια προβληματική τράπεζα να αντικαθιστά τα ανώτατα διευθυντικά της στελέχη, να εφαρμόζει σχέδιο ανάκαμψης ή να περιορίζει τις πράξεις ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.
  • θα πρέπει να επιτραπεί στις αρχές να απαιτούν την εξαγορά χρεωκοπημένης τράπεζας ή επιχείρησης από άλλη, ή τη μεταφορά όλων ή μέρους των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε μια προσωρινή "ενδιάμεση τράπεζα". Το μέτρο αυτό θα επιτρέπει στην προβληματική τράπεζα να συνεχίσει τις κύριες λειτουργίες της και ταυτόχρονα να διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο τη χρεωκοπία της.

Οι προτάσεις περιλαμβάνονται σε μια δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων που σχεδιάζονται για την άνοιξη του 2011 με στόχο τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων στους τομείς των τραπεζών και των επενδύσεων.

Περισσότερα για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι