Cesta

Řízení bankovního sektoru EU - 20/10/2010

Průčelí budovy s nápisem "Banka" © istock/ilbusca

Nový rámec EU pro finanční sektor by měl řešit problémy ještě předtím, než se vymknou kontrole.

Doznívající světová finanční krize Evropskou unii přiměla k přípravě opatření, která by měla podobné situaci v budoucnu zabránit. Jednou z oblastí reformy je bankovní sektor, který musí i v případě krize zůstat stabilní a nesmí se spoléhat na vnější pomoc.

Během krize se ukázalo, že problém jedné banky se může rozšířit na celý finanční sektor a do dalších zemí. K záchraně větších bank musely vlády členských států často sáhnout na peníze daňových poplatníků.

V té době se mělo za to, že likvidace velkých bank by celou situaci ještě zhoršila a kromě jiného způsobila finanční ztrátu milionům klientů. Na pomoc bankám státy během krize použily prostředky odpovídající 13 % hrubého domácího produktu EU.

Komise nyní navrhuje zavedení koordinovaného dohledu. Regulační orgány EU a vlády členských zemí by díky němu mohly lépe reagovat na vznikající problémy v bankovním sektoru. Velikost banky či napojení na jinou by napříště neměly zabránit její likvidaci.

Banky, které fungují ve více zemích EU, by podléhaly přísnější kontrole. Během krizové situace by nový Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) pomáhal vnitrostátním regulačním orgánům.

Banky by musely platit příspěvky do fondu, ze kterého by se hradily náklady vzniklé v souvislosti se selháním bank. Mezi další plánovaná opatření patří:

  • požadavek, aby finanční instituce i vlády zemí měly vypracované plány na řešení vážných finančních potíží
  • nové pravomoce pro regulační orgány, které by mohly provádět změny na pozicích vrcholových manažerů v problémových bankách, realizovat plán záchrany banky nebo regulovat finanční operace, které představují příliš velké riziko
  • nové pravomoce pro veřejné orgány, které by mohly nařídit převzetí banky nebo firmy v úpadku jinou bankou či společností a které by mohly převést část nebo celý její provoz do dočasné "přemosťovací banky". Toto opatření umožňuje, aby banka mohla i během úpadku nadále poskytovat nejdůležitější služby.

Tato opatření jsou součástí balíčku legislativních návrhů plánovaných na jaro 2011. Měly by pomoci předcházet krizím ve finančním a bankovním sektoru.

Další informace o krizovém řízení v bankovním sektoru DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy