Sökväg

Beskattning av finanssektorn - 07/10/2010

Hand som pekar med en penna på en LCD-skärm med börskurser © iStock/arkiv

Bankskatten kan bidra till att finansiera t.ex. utvecklingsbistånd och klimatarbete och att stabilisera de offentliga finanserna igen efter krisen.

Kommissionen överväger två typer av skatter: dels en EU-skatt på den finansiella verksamheten inom EU:s finansbransch, dels en global skatt på finansiella transaktioner.

Eftersom banker och andra finansinstitut till stor del orsakade krisen och har fått stora statliga stöd de senaste två åren, skulle skatten vara ett sätt för dem att betala sin del av kostnaderna för återhämtningen.

Finanssektorn är också lågt beskattad jämfört med andra näringsgrenar. Många banker behöver t.ex. inte betala moms och har en del andra förmåner. Skatteintäkterna skulle därmed innebära ett rättvist bidrag till de offentliga finanserna.

En internationell skatt på finanstransaktioner är ett annat sätt att skapa nya inkomster. Pengarna skulle kunna användas till internationellt bistånds- eller klimatarbete.

Kommissionen ska också analysera hur finansskatterna skulle påverka ekonomin.

EU-länderna ska nu ta ställning till förslagen, så att EU kan lägga fram en gemensam ståndpunkt på nästa G20-möte i november.

Läs mer om EU:s skattepolitik DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar