Navigačný riadok

Zdaňovanie finančného sektoru - 07/10/2010

Ruka s perom, ktoré ukazuje na údaje o obchodovaní zobrazené na LCD obrazovke © iStock/archives

Globálne a európske zdanenie finančného sektoru prinesie zdroje na financovanie medzinárodných problémov, ako sú rozvojová pomoc a zmierňovanie zmien klímy a nahradí výpadok príjmov spôsobený hospodárskou krízou.

V návrhu sa uvádzajú dva typy daní. V prípade prvej - platnej len v EÚ - by išlo o daň z finančných aktivít, ktorou by sa zdanili zisky, odmeny a bonusy spoločností pôsobiacich v EÚ, zatiaľ čo v druhom prípade by to bola globálna daň z finančných transakcií.

Keďže za vznikom krízy stáli hlavne banky a ďalšie finančné inštitúcie, ktoré zároveň za posledné dva roky dostali od vlád významnú finančnú podporu, daň by predstavovala spôsob, ako na ne preniesť zodpovedajúci podiel nákladov na odstránenie následkov krízy.

Okrem toho, finančný sektor platí v porovnaní s inými odvetviami hospodárstva menej daní. Veľa bánk má napríklad výnimku, pokiaľ ide o platenie DPH a dostávajú aj ďalšie úľavy. Príjmy z tejto dane by zabezpečili, že aj banky prispievajú do verejných rozpočtov spravodlivým dielom.

Súčasne by zdrojom nových príjmov mohla byť aj medzinárodná daň z finančných transakcií. Uvedené daňové príjmy by sa mohli použiť na financovanie globálnych politík, ako napríklad rozvojová pomoc a zmierňovanie vplyvov zmeny klímy.

Komisia okrem toho vykoná hodnotenie vplyvu takejto dane na hospodárstvo.

Vlády štátov EÚ posúdia obe možnosti pred ďalším samitom 20 najbohatších svetových ekonomík (G20) naplánovaným na november, na ktorom predstavia spoločné stanovisko Únie.

Viac o zdaňovaní v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy