Navigointipolku

EU ehdottaa finanssialan verotuksen uudistamista - 07/10/2010

Kynä osoittaa kuvaruudulla näkyviä pörssikursseja © iStock/archives

Finanssialan globaalilla ja EU:n tasolla maksamat verot auttaisivat rahoittamaan yleismaailmallisia toimia, kuten kehitysapua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Lisäksi niillä voitaisiin lieventää maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksia.

Komissio ehdottaa kahdenlaisia veroja: EU:n finanssialan yrityksiltä kannettaisiin finanssitoimintaveroa, kun taas globaalilla tasolla otettaisiin käyttöön finanssitransaktiovero.

Koska pankit ja muut finanssialan yritykset vaikuttivat merkittävästi rahoituskriisin puhkeamiseen ja saivat sen aikana huomattavaa julkista tukea, verotus olisi oikeanlainen keino varmistaa, että finanssiala osallistuu riittävästi talouden uudelleenrakentamisen kustannuksiin.

Finanssialaa verotetaan nykyisin myös keveämmin kuin muita talouden aloja. Esimerkiksi pankit on vapautettu EU:ssa arvonlisäverosta, ja ne saavat myös muuta tukea. Uusien verotulojen avulla taattaisiin, että finanssiala osallistuu kohtuullisella osuudella julkisen talouden rahoittamiseen.

Globaalilla tasolla uusien varojen hankkimiseksi ehdotetaan finanssitransaktioveroa. Siitä kertyneillä varoilla voitaisiin rahoittaa yleismaailmallisia toimia kuten kehitysapua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Seuraavaksi komissio suorittaa vaikutustenarvioinnin, jossa tutkitaan tarkemmin ehdotettujen verojen taloudellista vaikutusta.

EU-maiden hallitukset harkitsevat kumpaakin ehdotusta ennen marraskuussa pidettävää G20-ryhmän huippukokousta, jossa esitetään EU:n yhteinen kanta verotuksen uudistamiseen.

Lisätietoa verotuksesta EU:ssa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä