Navigatsioonitee

Finantssektori maksustamine - 07/10/2010

LCD-ekraanil olevale kauplemisgraafikule pliiatsiga osutav käsi © iStock/archives

Finantssektori maksustamine ülemaailmsel ja ELi tasandil aitaks rahastada selliste rahvusvaheliste väljakutsetega seonduvat nagu areng või kliimamuutused, ning aidata kaasa ülemaailmsest majanduskriisist taastumisele.

Ettepanek sisaldab kahte maksuliiki. Esimesel puhul (ELi tasandi maks) oleks tegemist ELi finantssektori finantstegevuse maksustamisega. Teiseks võimaluseks oleks ülemaailmne finantstehingute maks.

Kuna pangad ning muud finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted olid peamiseks majanduskriisi põhjustajaks ning on saanud kahe viimase aasta jooksul märkimisväärset valitsuse abi, oleks maksude kehtestamine viisiks, millega nad saaksid taastamisele eraldatud kulutused õiglaselt hüvitada.

Muude majandusharudega võrreldes on finantssektor alamaksustatud. Näiteks paljud pangad on vabastatud käibemaksust ning saavad muid eeliseid. Makudest saadav tulu tähendaks õiglast panust riigieelarvetesse.

Uute tulude tekitamisel oleks teiseks lahenduseks finantstehingute suhtes kehtestatav rahvusvaheline maks. Sellega kaasnevat tulu saaks kasutada arenguabi või kliimamuutuste vastu võitlemist käsitleva ülemaailmse poliitika rahastamiseks.

Komisjon viib samuti läbi hindamise selliste maksude võimaliku mõju kohta majandusele.

ELi valitsused kaaluvad mõlemaid võimalusi enne 20 maailma rikkaima majandusriigi (G20) novembris toimuvat tippkohtumist, kus esitletakse ka ELi ühist seisukohta.

Lugege täiendavalt maksustamise kohta ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad