Навигационна пътека

Данъчно облагане на финансовия сектор - 07/10/2010

Екран с данни за борсова търговия и ръка, държаща химикалка © iStock/archives

Данъци за финансовия сектор в световен мащаб и на ниво ЕС ще помогнат за финансиране на международни предизвикателства като развитието или изменението на климата и за преодоляване на последиците от световната икономическа криза.

Комисията предлага два вида данъци. Първият - на ниво ЕС - е данък върху финансовите дейности на финансовия сектор в Съюза, а другият е данък в световен мащаб върху финансовите трансакции.

Тъй като банките и други финансови институции бяха една от основните причини за кризата и през последните две години получиха значителна правителствена помощ, данъкът ще бъде начин те да участват в разходите по възстановяването.

Данъчното облагане на финансовия сектор е по-ниско в сравнение с други сектори на икономиката. Например много банки са освободени от ДДС и получават други преференциални облаги. Генерираните от данъка приходи ще гарантират, че банките внасят дължимото в публичните бюджети.

Въвеждането на международен данък върху финансовите трансакции ще бъде друг начин за генериране на нови приходи. С тях могат да бъдат финансирани световни политики като помощ за развитие или борба с изменението на климата.

Комисията ще извърши оценка на въздействието на подобен данък върху икономиката.

Правителствата от ЕС ще обмислят двете възможности преди следващата среща на върха на 20-те най-богати икономики (Г-20) през ноември, на която ще бъде представена обща позиция на Съюза.

Още за данъчното облагане в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки