Sökväg

Tuffare tag mot budgetunderskott - 29/09/2010

Lastpall med femeurosedlar @ EU

Till följd av den ekonomiska krisen lägger kommissionen fram ett lagstiftningspaket för att stärka samordningen av ekonomi- och finanspolitiken i EU.

Förslagen ska stärka stabilitets- och tillväxtpakten - främst genom att man inriktar sig på ländernas statsskuld och den finanspolitiska hållbarheten. Övervakningen av makroekonomiska obalanser ska bli noggrannare och tillämpningen effektiviseras med hjälp av böter och andra sanktioner.

Lagstiftningspaketet kräver inga fördragsändringar, men rådet och Europaparlamentet måste godkänna det.

Övervakning av statsskulden

För att se till att länderna verkligen följer stabilitets- och tillväxtpaktens regler om att statsskulden inte får överstiga 60 % av ett lands BNP införs ett riktvärde för hur länderna måste minska en alltför stor skuld. Om ett lands skuldkvot överstiger 60 % ska det omfattas ett "förfarande vid alltför hög skuld". Först analyserar man dock vilka faktorer som påverkar skuldens karaktär och landets framtidsutsikter.

Förstärkning av ländernas finanspolitiska regelverk

Kommissionen vill också att det finanspolitiska regelverket i länderna stärks och justeras efter de nya reglerna för den ekonomiska styrningen. Ändringarna omfattar följande: att se till att ländernas budgetredovisning är enhetlig, justera de nationella skattepolitiska reglerna efter kraven i EU-fördragen, gå över till en flerårig budgetplanering och se till att hela det offentliga systemet omfattas av det finanspolitiska regelverket.

Förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser

En lärdom av finanskrisen är att man har insett att finanspolitiken ingår i ett större sammanhang. Det krävs en bättre, mer omfattande makroekonomisk övervakning för att undvika stora obalanser och stora, varaktiga skillnader i konkurrenskraft. Övervakningen ska omfatta regelbundna utvärderingar och en varningsmekanism. När en varning har utfärdats, ska kommissionen analysera läget i det aktuella landet och rekommendera rådet hur obalanserna ska hanteras. Kommissionen kan dessutom utfärda en tidig varning direkt till landet. I särskilt allvarliga fall kan kommissionen rekommendera att man fastslår att landet har en "ekonomisk ställning med alltför stora obalanser". Då kontrolleras landets korrigerande åtgärder noggrannare.

Tillämpning med klös

Ett viktigt inslag i förslagen är striktare tillämpning med gradvis tuffare sanktioner för de länder som inte rättar sig efter reglerna. Först får landet göra en räntelös deposition som kan omvandlas till böter om landet fortsätter att bryta mot reglerna.

Läs mer om den ekonomiska styrningen i EU English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar