Navigacijska pot

Strožja pravila glede javnofinančnega primanjkljaja - 29/09/2010

Svežnji bankovcev po 5 evrov @ EU

Evropska komisija je v odgovor na finančno krizo pripravila zakonodajne predloge, ki krepijo in širijo mehanizme usklajene gospodarske in fiskalne politike v EU.

Predlagani predpisi dajejo večjo moč javnofinančnim pravilom iz pakta za stabilnost in rast, predvsem več pozornosti namenjajo javnemu dolgu in fiskalni vzdržnosti, širijo nadzor tudi na makroekonomsko neravnovesje in uvajajo učinkovitejše sankcije za države kršiteljice.

Zaradi novih predpisov ne bo treba spremeniti Pogodbe EU, vseeno pa jih bosta morala potrditi Svet in Evropski parlament.

Javni dolg

Države morajo spoštovati pravila iz pakta za stabilnost in rast, po katerih javni dolg ne sme preseči 60 % BDP države. To naj bi zagotovili s primerjalnim merilom za zmanjševanje javnega dolga. Če bo dolg države EU presegel 60 % BDP, bo Evropska komisija izvedla analizo različnih dejavnikov, ki vplivajo na zadolževanje in prihodnji razvoj države, po analizi pa bo lahko sprožila "postopek zaradi prekomernega javnofinančnega primanjkljaja".

Nacionalna fiskalna ureditev

Evropska komisija predlaga strožje nacionalne fiskalne ureditve, ki bodo bolje usklajene z novimi predpisi. Spremembe bi obsegale natančne evidence, uskladitev nacionalnih fiskalnih ureditev z obveznostmi iz Pogodbe EU, uvedbo večletnega proračunskega načrtovanja in fiskalno ureditev za vse javnofinančne postavke.

Makroekonomsko neravnovesje

S finančno krizo smo se naučili tudi tega, da fiskalne politike ni mogoče voditi ločeno od drugih. Treba je poskrbeti za boljši in širši makroekonomski nadzor, ki bo z rednim ocenjevanjem in mehanizmom za opozarjanje preprečil veliko makroekonomsko neravnovesje ter stalno upadanje konkurenčnosti države. Ko se bo za neko državo sprožil mehanizem za opozarjanje, bo Evropska komisija izvedla analizo stanja v državi in Svetu priporočila, kako odpraviti makroekonomsko neravnovesje. Komisija bo lahko državo tudi neposredno opozorila. Kadar bo ocenila, da je stanje zelo resno, bo za državo veljalo "stanje prekomernega makroekonomskega neravnovesja", kar bo pomenilo strožji nadzor nad popravnimi ukrepi.

Sankcije

Predlagani predpisi prinašajo učinkovitejše uveljavljanje zakonodaje, saj za kršiteljice predvidevajo postopno zaostrovanje sankcij. Pri ponavljajočih se kršitvah bi države plačale globo v obliki brezobrestnega depozita.

Več o gospodarskem upravljanju EU English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave