Cale de navigare

Reguli mai stricte privind deficitele bugetare - 29/09/2010

Teanc de bancnote de 5 euro @ UE

În urma crizei financiare, Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri legislative menite să consolideze şi să amelioreze instrumentele de coordonarea a politicii economice şi bugetare la nivelul UE.

Propunerile Comisiei urmăresc consolidarea prevederilor Pactului de stabilitate şi creştere (PSC), în special printr-o mai mare atenţie acordată datoriei publice şi viabilităţii bugetare. De asemenease, se are în vedere supravegherea mai amplă a dezechilibrelor macroeconomice şi punerea în aplicare eficientă a acesteia prin sancţiuni şi stimulente.

Aceste propuneri vor fi înaintate Consiliului şi Parlamentului European pentru aprobare, iar aplicarea lor nu necesită modificarea Tratatului UE.

Supravegherea nivelului datoriei publice

Pentru a garanta faptul că statele membre respectă dispoziţiile Pactului de stabilitate şi creştere - care prevede ca nivelul datoriei publice să nu depăşească 60% din PIB - va fi aplicată o valoare de referinţă pentru reducerea datoriei. Statele membre a căror datorie publică depăşeşte 60% din PIB ar putea face obiectul unei "proceduri de deficit excesiv", după o analiză a factorilor cu impact asupra calităţii finanţelor publice şi a perspectivelor viitoare.

Consolidarea cadrelor bugetare naţionale

De asemenea, Comisia propune consolidarea cadrelor bugetare naţionale şi, în acelaşi timp, o mai bună corelare a acestora cu noile norme în materie de guvernanţă economică. Măsurile vizează să asigure coerenţa evidenţei contabile, alinierea normelor bugetare naţionale la obligaţiile care rezultă din Tratat, trecerea la planificarea bugetară multianuală şi să garanteze faptul că aceste cadre naţionale vizează întregul sistem de finanţe publice.

Prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice

O altă lecţie învăţată de pe urma crizei economice este faptul că politica bugetară nu trebuie analizată în afara contextului. Prin urmare, aplicarea unei supravegheri macroeconomice mai eficiente pentru a evita apariţia unor dezechilibre grave şi a unor divergenţe persistente în materie de concurenţă necesită efectuarea unor evaluări periodice şi introducerea unui mecanism de alertă. În momentul în care se declanşează o alertă, Comisia va efectua o analiză specifică a situaţiei din ţara respectivă şi va adresa Consiliului recomandări privind mijloacele de contracarare a acestor dezechilibre. De asemenea, Comisia ar putea adresa direct statului membru în cauză un avertisment. În cazurile deosebit de grave, Comisia ar putea recomanda ca statul membru respectiv să fie declarat ca fiind într-o "situaţie de dezechilibru excesiv", ceea ce ar declanşa componenta corectivă a mecanismului de supraveghere.

Controlul punerii în aplicare

Introducerea unor mecanisme care să asigure un control mai strict privind punerea în aplicare a măsurilor ocupă un rol central în propunerea Comisiei, care, printre altele, prevede aplicarea de sancţiuni graduale pentru ţările care nu le respectă. Se prevede crearea unor depozite fără dobândă, care, în cazul în care se comit abateri în mod repetat, ar putea fi transformate în amenzi.

Mai multe despre guvernanţa economică în UE English

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile