Kruimelpad

Striktere regels voor overheidstekorten - 29/09/2010

Nieuwe biljetten van 5 euro @ EU

Als reactie op de financiële crisis wil de Europese Commissie het economisch en fiscaal beleid in de EU beter coördineren.

De Commissie wil dat het accent bij het stabiliteits- en groeipact meer komt te liggen op overheidsschuld en fiscale duurzaamheid. Bovendien wil ze strenger optreden tegen macro-economische onevenwichtigheden via sancties en stimulansen.

Het EU-Verdrag hoeft daarvoor niet te worden veranderd, maar toch moeten de Raad en het Europees Parlement ermee instemmen.

Toezicht op overheidsschuld

Om ervoor te zorgen dat de EU-landen hun tekort beperken tot niet meer dan 60% van hun bbp, moet een benchmark voor schuldvermindering worden toegepast. Een land dat boven de 60% zit, zou een "procedure wegens buitensporige tekorten" moeten volgen, na een analyse van de aard van de schuld en de toekomstperspectieven van het land.

Een beter fiscaal kader

De Commissie wil de fiscale regels in de EU-landen beter afstemmen op de nieuwe governanceregels. De rekeningen moeten stroken met het EU-Verdrag en verschillende jaren bestrijken. De overheidsfinanciën moeten volledig beantwoorden aan het fiscaal kader.

Macro-economische onevenwichtigheden voorkomen en oplossen

De financiële crisis heeft ons ook geleerd dat fiscaal beleid niet geïsoleerd mag worden gezien. Als we al te grote onevenwichtigheden en aanhoudende grote verschillen in het concurrentievermogen willen voorkomen, zijn regelmatige controles en een alarmmechanisme noodzakelijk. Zodra er alarm wordt geslagen voor een bepaald land, moet de Commissie de situatie daar analyseren en de Raad inlichten hoe de problemen kunnen worden opgelost. Het land zelf moet ook tijdig op de hoogte worden gebracht. In bijzonder ernstige gevallen zou de Commissie kunnen aanbevelen een land in een "situatie van buitensporige onevenwichtigheden" te plaatsen, wat betekent dat strikter wordt toegezien op tegenmaatregelen.

Krachtige handhaving

Een krachtigere handhaving, onder meer via geleidelijk oplopende sancties voor landen die de regels niet volgen, is ook belangrijk. Verplichte deposito's, in een latere fase zonder rente zouden uiteindelijk zelfs kunnen worden omgezet in boetes als de overtredingen aanhouden.

Meer over economische governance in de EU English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links