Navigointipolku

Julkisen talouden alijäämäsääntöjä tiukennetaan - 29/09/2010

Viiden euron seteleitä kuormalavalla @ EU

Komissio haluaa tehostaa ja laajentaa talous- ja finanssipolitiikan koordinointia EU:ssa. Tänään esitelty lainsäädäntöpaketti on osa EU:n vastatoimia talouskriisille.

Ehdotuksilla pyritään lujittamaan EU:n vakaus- ja kasvusopimusta. Tavoitteena on kiinnittää enemmän huomiota julkiseen velkaan ja julkisen talouden kestävyyteen. Valvontaa laajennetaan makrotaloudellisen epätasapainon seurantaan, ja sääntöjen noudattamista tehostetaan taloudellisten seuraamusten ja kannustinten avulla.

Ehdotukset eivät vaadi muutoksia EU:n perussopimuksiin, mutta ne on vielä hyväksyttävä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Velkakehityksen tarkempi seuranta

EU haluaa varmistaa, että jäsenmaat noudattavat paremmin velkatasolle asetettua 60 prosentin rajaa suhteessa BKT:hen. Sen vuoksi komissio ehdottaa vertailuarvoa, joka määrittää tyydyttävän velan supistamistahdin. Jos EU-maan velkataso ylittää 60 prosenttia, se voi joutua nk. liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn. Ennen menettelyn aloittamista arvioitaisiin EU-maan velan laatuun vaikuttavia tekijöitä ja sen talouden tulevaisuudennäkymiä.

Kansalliset finanssipoliittiset kehykset

Komissio ehdottaa myös, että kansallisia finanssipoliittisia kehyksiä vahvistetaan. Ne on myös sovitettava paremmin yhteen uuden julkisen talouden ohjausjärjestelmän kanssa. Uudistuksissa muun muassa edellytetään, että tilinpitojärjestelmät ovat johdonmukaisia ja että kansallisissa finanssipoliittisissa säännöissä otetaan huomioon EU:n perussopimuksen velvoitteet. EU-maiden on myös siirryttävä monivuotiseen budjettisuunnitteluun ja varmistettava, että kansallinen finanssipoliittinen kehys kattaa koko julkisen talouden.

Makrotalouden epätasapainon ehkäiseminen

Talouskriisistä on opittu myös se, että finanssipolitiikkaa ei voida tarkastella laajemmasta talouskehityksestä erillään. Uudella laajemmalla makrotalouden seurannalla voidaan välttää huomattava makrotalouden epätasapaino sekä laajat ja pysyvät erot kilpailukyvyn kehityksessä. Seurantaan kuuluvat sen vuoksi epätasapainon riskien säännöllinen arviointi ja varoitusjärjestelmä. Jos jonkin maan tilanne on hälyttävä, komissio tekee sitä koskevan analyysin ja ehdottaa neuvostolle suosituksia, joilla epätasapainoa voidaan korjata. Komissio voi myös antaa varhaisvaroituksen suoraan jäsenmaalle. Erityisen vakavissa tapauksissa komissio voi suosittaa EU-maan asettamista nk. liiallisen epätasapainon tilanteeseen, jolloin korjaavien toimien valvontaa tiukennetaan.

Tehokas täytäntöönpanon valvonta

Ehdotusten keskeisenä osana on täytäntöönpanon tehokkaampi valvonta. Jos jäsenmaa ei noudata sääntöjä, sille voidaan myös määrätä taloudellisia seuraamuksia. Jos esimerkiksi jokin EU-maa on määrätty tekemään koroton talletus (jonka suuruus on 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen), se voitaisiin muuttaa sakoksi, jos korjaavat toimet jätetään toistuvasti toteuttamatta.

Lisätietoa EU:n talouden ohjausjärjestelmästä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä