Навигационна пътека

По-строги правила за бюджетните дефицити - 29/09/2010

Палета с банкноти от 5 евро @ ЕС

В отговор на финансовата криза Комисията представи законодателни предложения за подсилване и разширяване на съществуващите инструменти за координация на икономическата и фискалната политика в ЕС.

Целта на предложенията е укрепване на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), най-вече чрез повишаване на вниманието към държавните дългове и фискалната устойчивост - включване на макроикономическите дисбаланси в обхвата на контрола и повишаване на ефективността на прилагането на законите чрез използване на санкции и стимули.

Предложенията не изискват промени в Договора за ЕС, но трябва да бъдат одобрени от Съвета и от Европейския парламент.

Контрол на равнищата на държавните дългове

За да се гарантира спазването на правилото на ПСР за недопускане на дълг, по-голям от 60% от БВП на съответната държава, ще бъде въведен целеви показател за намаляване на дългове. Страните от ЕС с нива на дълга над 60% от БВП могат да бъдат подложени на "процедура при прекомерен дефицит" след анализ на различните фактори, които влияят върху качеството на дълга и перспективите на държавата.

Укрепване на националните фискални рамки

Комисията също така предлага укрепване на националните фискални рамки и по-добро хармонизиране на рамките с новите правила за управление. Реформите могат да включват осигуряване на последователно счетоводство, привеждане на националните фискални правила в съответствие със задълженията по Договора за ЕС, преминаване към многогодишно бюджетно планиране и гарантиране, че цялата система на държавните финанси е обхваната от фискалната рамка.

Предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси

Друг урок от кризата е, че фискалната политика не трябва да се разглежда изолирано. Поради това с цел избягване на големи дисбаланси и на значителни и устойчиви различия в конкурентоспособността макроикономическият контрол ще се подобри и разшири, като в него се включат редовни оценки и механизъм за предупреждение. При задействане на механизма Комисията ще извършва анализ на положението в конкретната страна и ще изпраща предложения до Съвета относно начините за справяне с дисбалансите. Тя също така може да изпрати ранно предупреждение направо до самата държава. При особено сериозни случаи Комисията може да препоръча поставянето на дадена страна в "състояние на прекомерни дисбаланси", което ще води до по-стриктен контрол върху коригиращите действия.

По-ефективно прилагане на законодателството

По-строгото прилагане на законодателството е основна част от предложенията, в които са предвидени и набор от постепенни санкции за страните, които не спазват правилата. Нелихвоносните депозити ще бъдат превръщани в глоби в случай на многократно неспазване на правилата.

Повече за икономическото управление в ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки