Sökväg

Handel med finansiella produkter - nya regler för säkrare marknader - 16/09/2010

EU:s reformer är en reaktion på de globala finanskrisen © AP

EU föreslår en ändring av reglerna för att öka insynen och minska riskerna för blankning och handeln med OTC-derivat.

Reformen är en reaktion på den globala finanskrisen och ett av flera EU-initiativ som ska ge unionen ett enhetligare och sundare finanssystem.

Enligt kommissionären för den inre marknaden Michel Barnier ska de nya reglerna minska riskerna och samordna EU-ländernas förebyggande åtgärder.

Enligt den första av de föreslagna förordningarna måste investerare cleara handeln med OTC-derivat DeutschEnglishfrançais genom centrala motparter. Handeln måste rapporteras till centrala transaktionsregister som övervakas av den nya europeiska värdepappersmyndigheten.

Enligt den andra förordningen måste all blankning av värdepapper flaggas som sådan vid transaktioner. Enligt förslaget måste investerare med blankade värdepapper dessutom upplysa tillsynsmyndigheterna och marknaden om sina positioner när dessa överstiger vissa trösklar. Förslaget reglerar också korta positioner i statsskulder som köpts genom kreditswappar.

Nu är det Europaparlamentet och rådet (ekonomiska och finansiella frågor) som ska ta ställning till de föreslagna reglerna.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar