Navigointipolku

Uudet säännöt lisäävät rahoitustuotteiden turvallisuutta - 16/09/2010

EU ehdottaa rahoitustuotteiden kaupan valvonnan tehostamista © AP

Komissio ehdottaa EU-sääntöihin muutoksia, jotka tekisivät rahoitusvälineiden lyhyeksi myynnistä ja OTC-johdannaisten kaupasta turvallisempaa ja läpinäkyvämpää.

Uudistukset ovat osa komission toimia, joilla se maailmantaloutta koetelleen talouskriisin jälkeen pyrkii luomaan yhdenmukaisemman ja vakaamman rahoitusjärjestelmän EU:hun.

EU:n sisämarkkinakomissaarin Michel Barnier'n mukaan keskiviikkona esitellyt ehdotukset pienentäisivät riskejä ja auttaisivat EU-maita koordinoimaan ennaltaehkäiseviä toimia.

OTC-johdannaisilla (over-the-counter derivatives) DeutschEnglishfrançais käytävää kauppaa koskevassa asetusehdotuksessa edellytetään, että sijoittajien on käytettävä johdannaisten selvittämiseen nk. keskusvastapuolta. OTC-johdannaisilla käytävästä kaupasta olisi tehtävä ilmoitus kauppatietorekisteriin, josta säädetään uutta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista koskevassa asetuksessa.

Lyhyeksi myyntiä koskevassa komission ehdotuksessa vaaditaan, että kaikessa arvopapereiden kaupankäynnissä toimeksiantoihin on liitettävä merkintä "short" (nk. flagging), jos niihin liittyy lyhyeksi myyntiä. Sijoittajien olisi lisäksi ilmoitettava lyhyeksi myytäviä arvopapereita koskevat positionsa sääntelyviranomaisille ja markkinoille, jos tietyt kynnysarvot ylittyvät. Asetuksella säänneltäisiin myös lyhyitä positiota, joiden hankinta perustuu valtionvelkaan liittyviin luottoriskivaihtosopimuksiin.

Ehdotukset annetaan nyt Euroopan parlamentin ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) käsiteltäväksi.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä