Navigatsioonitee

Finantstoodetega kauplemisel on turvalisema turu huvides uued eeskirjad - 16/09/2010

ELi reformid vastusena ülemaailmsele finantskriisile © AP

ELi eeskirjade muutmisettepanekutega muudetakse lühikeseks müümine ja börsiväliste tuletisväärtpaberitega kauplemine turvalisemaks ja läbipaistvamaks.

Reformid on osa komisjoni võetavatest meetmetest, et luua ülemaailmse majanduskriisi järel ELis ühtsem ja tugevam finantssüsteem.

Siseturu volinik Michel Barnier´ sõnul vähendataks eile avaldatud ettepanekute abil riske ning need aitaksid koordineerida ELi liikmesriikide võetavaid ennetavaid meetmeid.

Ühe määruse eelnõuga muudetaks investoritele kohustuslikuks börsiväliste tuletisinstrumentidega DeutschEnglishfrançais kauplemisel muuta tehingud läbipaistvaks, kasutades selleks keskseid osapooli. Sellisest kauplemisest tuleks teavitada registreeritud keskset andmehoidlat - s.o vastavalt uut Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust käsitlevale määrusele.

Teise määrusega tehtaks kohustuslikuks väärtpaberite lühikeseks müügi korral need kauplemisbörsidel vastavalt märkida. Investorid, kelle valduses on konkreetne piirkogus lühikeseks müüdud väärtpabereid, peavad avalikustama oma positsioonid reguleerijatele ja turule. Ettepanekuga reguleeritakse ka selliste riiklike võlapaberite lühikeseks müümine, mis on omandatud krediidiriski ülekandetehingutes.

Ettepanekud esitatakse nüüd arutamiseks Euroopa Parlamendile ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogule.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad