Διαδρομή πλοήγησης

Μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων - 16/09/2010

Οι μεταρρυθμίσεις της ΕΕ αποτελούν απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση © AP

Οι προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ θα αυξήσουν την ασφάλεια και τη διαφάνεια των ακάλυπτων πωλήσεων και των συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις εντάσσονται στα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για τη δημιουργία ενός πιο εναρμονισμένου και υγιούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, μετά την εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Οι προτάσεις, που ανακοινώθηκαν χθες, θα συμβάλουν στη μείωση το κινδύνου και στον συντονισμό των προληπτικών δράσεων των χωρών της ΕΕ, όπως δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ.

Ένα από τα σχέδια κανονισμών επιβάλλει στους επενδυτές τον συμψηφισμό των συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα DeutschEnglishfrançais μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Οι συναλλαγές πρέπει να κοινοποιούνται σε επίσημα κεντρικά αποθετήρια υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.

Ο δεύτερος κανονισμός απαιτεί να δηλώνονται στα χρηματιστήρια όλες οι ακάλυπτες πωλήσεις τίτλων. Οι επενδυτές οι οποίοι διακρατούν συγκεκριμένα όρια τίτλων που αποτελούν αντικείμενο ακάλυπτων πωλήσεων πρέπει να κοινοποιούν τις θέσεις τους σε ρυθμιστικούς φορείς και στην αγορά. Η πρόταση ρυθμίζει επίσης τις ακάλυπτες θέσεις έναντι κρατικών χρεωστικών τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν τώρα για εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN).

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι