Навигационна пътека

Търговия с финансови продукти - нови правила за по-безопасни пазари - 16/09/2010

Реформите в ЕС са в отговор на глобалната финансова криза © AP

Предложените промени в правилата на ЕС ще направят търговията с извънборсови деривати и късите продажби по-безопасни и по-прозрачни.

Реформите са част от серия от мерки, предприети от Комисията с цел създаване на по-хармонична и стабилна финансова система в ЕС след глобалната икономическа криза.

Предложенията, обявени вчера, ще намалят риска и ще помогнат за координиране на превантивните мерки между страните от ЕС, според комисаря за вътрешния пазар Мишел Барние.

Един от предложените закони ще задължава инвеститорите да осъществяват сделките с извънборсови деривати DeutschEnglishfrançais чрез централни контрагенти. За сделките трябва се докладва на централни регистри под надзора на новия Европейски орган за пазара на ценни книжа.

Вторият закон ще изисква всички къси продажби на ценни книжа да бъдат отбелязвани като такива на борсите. Инвеститорите, държащи определени количества продадени на късо ценни книжа, ще трябва да разкриват позициите си на регулаторните органи и на пазара. В предложението се предвижда регулиране и на късите позиции за държавен дълг, получени чрез суапове за кредитно неизпълнение.

Предложенията сега трябва да бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета по икономически и финансови въпроси.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки