Sökväg

Finansiella reformer: vad är på gång? - 10/09/2010

Skärm på New York-börsen med Standard and Poors vinstprognoser© Reporters

Reformpaketet för finansmarknaden kommer att sättas på prov under hösten.

I höst fortsätter EU med översynen av EU:s finansregleringssystem. Man har redan fattat viktiga beslut om till exempel skärpt tillsyn av kreditvärderingsinstituten och tak för bonusar som banker och investeringsbolag betalar till chefer och andra nyckelpersoner. Men det finns mer att göra innan året är slut.

Några centrala lagförslag väntar på slutligt godkännande, medan andra håller på att utarbetas. Kommissionen vill lägga fram de flesta återstående förslagen före årsskiftet och uppmanar medlemsländerna och Europaparlamentet att anta dem under 2011.

Ett av lagförslagen som är på gång ska ge ökad insyn och säkerhet vid derivathandel. Derivat är finansiella produkter vars värde bygger på underliggande tillgångar.

Ett annat aktuellt förslag handlar om blankning av finansiella instrument, däribland kreditswappar som rör internationell utlåning. Blankning kan vara en bra och legitim metod, men har kritiserats för att ha förvärrat skuldkrisen.

När det gäller de förslag som redan ligger på bordet är EU-länderna och parlamentet nära att enas om det nya systemet för finanstillsyn i EU DeutschEnglishfrançais . Enligt förslaget ska det bland annat inrättas en systemrisknämnd som ska övervaka systemrisker i finanssektorn i EU som helhet. Tre nya tillsynsmyndigheter ska också inrättas. De ska övervaka och samordna den nationella tillsynen av banker, försäkringsbolag respektive värdepappersmarknaden.

Det pågår även diskussioner om ett annat viktigt förslag som gäller hedgefonder DeutschEnglishfrançais och andra investeringsfonder som används av professionella och institutionella investerare.

Längre fram ska EU se över kapitalkraven DeutschEnglishfrançais för banker och investeringsbolag. Det är en uppföljning av det arbete som redan inletts på internationell nivå. Målet är att se till att alla finansiella institutioner har tillräckligt stora kapitalreserver. Den gällande lagstiftningen har redan ändrats två gånger till följd av finanskrisen, men det krävs fler ändringar.

EU planerar dessutom att se över reglerna för kreditvärderingsinstituten DeutschEnglishfrançais . Det infördes regler om registrering och tillsyn av sådana institut efter krisen 2008.

Tidigt under finanskrisen höjde EU insättningsgarantin DeutschEnglishfrançais för att förhindra att kunderna gick till banken och tog ut sina sparpengar och för att återvinna allmänhetens förtroende för bankerna. I juli lade kommissionen fram ett förslag om en genomgripande översyn av lagstiftningen för att påskynda utbetalningar och se till att EU-länderna har tillräckligt med pengar för att täcka garantierna.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar